Efter spildevands-dom: Kommuner skal fortsat holdes op på lovkrav

Medlem af Bæredygtigt Landbrug fik ikke medhold i Landsretten – men påståede miljøproblemer skal stadig dokumenteres

peter-kiær

Kan man som landmand nægte at følge et kommunalt påbud om spildevandsrensning, hvis kommunen har undladt at dokumentere problemet?

Ja, lød det i byretten – og nej, siger Landsretten, hvis dom i denne uge gik to jordejere imod.

Overvejer Højesteret

Står det til Peter Kiær, stopper kampen imidlertid ikke dér.

Peter Kiær er bestyrelsesmedlem i såvel Bæredygtigt Landbrug som foreningen Fair Spildevand – der bekæmper nyttesløse krav om tvangs-kloakeringer samt om spildevandsrensning i det åbne land. Det er Fair Spildevand, der har givet juridisk bistand i landsretssagen.

”Man kan ikke være andet end skuffet over udfaldet i Landsretten, især fordi præmisserne for dommen åbenlyst bygger på en hel del faktuelle fejl og misforståelser – og man henviser bl.a. til en højesteretsafgørelse, der omhandler en helt anden problemstilling. Nu går vi i tænkeboks i Fair Spildevand og overvejer, om vi via Procesbevillingsnævnet skal forsøge at få sagen til Højesteret”, siger Peter Kiær.

”Under alle omstændigheder forlanger vi fortsat en både saglig og faglig korrekt vurdering, sådan som lovgivningen foreskriver. Nu må politikerne på banen, så vi kan slippe for de både uretfærdige og ineffektive restriktioner, der gør os hver især fattigere men i hvert fald ikke miljøet bedre”, tilføjer han.

Landmand: Ikke rimeligt med restriktioner uden dokumentation

Landmand Ole Christiansen er enig. Landsretsdommen vedrører bl.a. hans landbrugsejendom ved Roskilde, og Ole Christiansen – som er medlem af både Bæredygtigt Landbrug og Fair Spildevand – ærgrer sig over, at det juridiske system har taget det administrative systems ord for gode varer:

”Man har åbenbart valgt ikke at lytte til borgerne i det åbne land. Det er ikke rimeligt at pådutte grundejere dyre restriktioner uden at kunne dokumentere, hvad der foregår”, siger Ole Christiansen.

Hvor render spildevandet hen?

Ifølge Peter Kiær risikerer adskillige tusind husstande at lide under det, han kalder visse kommuners heksejagt på borgerne i det åbne land. Ifølge loven skal kommunerne da også foretage en konkret vurdering samt afdække, hvor det pågældende spildevand render hen.

”Heldigvis har man taget handsken op visse steder – blandt andet i min egen hjemkommune Faxe – ved at anvende sporstof-analyser i forsøget på at følge udledningerne. Alt andet er også unfair: Vi finder os simpelthen ikke i, at kommuner landet over pålægger villaejere og landmænd renseløsninger til langt over 100.000 kr., når kommunen ikke kan dokumentere, at der udledes noget fra den pågældende matrikel til vandløbet”, forklarer han.

”Det her risikerer ikke mindst at berøre rigtig mange landmænd. Vi er nødt til at tage kampen nu – og derfor overvejes muligheden altså for at få sagen prøvet i Højesteret”, lyder det fra Peter Kiær.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top