Erstatning for oversvømmelser langs Gudenåen

En bevidst handling har skabt en markant forringelse af vandføringsevnen i Gudenåen - skriver landmand Carsten Søborg

carsten-søborg-til-hjemmeside

Af Carsten Søborg, næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug, Tranumvej 22, Birkelse, 9440 Aabybro

Vandløbsloven sikrer, at vandføringsevnen i et vandløb ikke må forringes i den grødefri vinterperiode. Alligevel er vandføringsevnen forringet i Gudenåen siden år 2000, også i den grødefri vinterperiode. Det er sket med et bevidst indgreb fra vandløbsmyndighedernes side.

Gudenåen er Danmarks største vandløb, derfor har det og har haft omfattende konsekvenser for beboerne langs vandløbet, som vi alle har set i tv. Fordi det er sket med et indgreb fra myndighedernes side, har lodsejerne, der oplever ødelæggende oversvømmelser, krav på erstatning.

Godt gemt – så ingen bemærkede det…

Forklaringen er teknisk og derfor både svært at opdage og svær at forstå.

Det drejer sig om vandløbets Manningtal.

Orbicon, der tidligere hørte under Hedeselskabet, har siden 1974 målt og kontrolleret Gudenåens Manningtal ved hjælp af vandstandsmålere. Manningtallet har hele tiden været over 30. Men i år 2000 satte man alligevel Manningtallet til 24 i et tillæg til det dengang nye vandløbsregulativ. Godt gemt, så ingen bemærkede det. Det har betydet både dårligere oprensning og dårligere vandføringsevne og derfor en vandstandsstigning på ikke mindre end 25 til 30 cm i grødefri vintertilstand. Det er ikke så lidt – og netop vandføringsevnen må jo ikke forringes hverken ifølge loven eller ifølge vandløbsregulativet fra år 2000.

Modstand i vandløbet

Manningtallet er populært sagt, hvor meget modstand, vandet må møde i et vandløb. Jo højere Manningtal – jo glattere et vandløb. Jo lavere Manningtal – jo mere modstand. Siden år 2000 har Manningtallet i regulativet altså været sat lavere, end det var tidligere. Konsekvenserne viser sig nu efter nogle år med dårligere og dårligere oprensning og dermed dårligere gennemstrømning. Det har i dette efterår med de meget store nedbørsmængder vist sig at have meget store følger. Derfor må de, der vedtog at sænke Manningtallet, stilles til ansvar, og derefter må der udbetales erstatning til de lodsejere, der har lidt skade.

Store vandløb som Gudenåen må ifølge vandløbsloven opføre sig dynamisk, dvs. de kan grave i den ene eller anden side. Vandføringsevnen må dog ikke forringes – men der er, efter år 2000-regulativets bevidste handling, sket en markant forringelse af vandføringsevnen i Gudenåen. Derfor skal der udbetales erstatning.

(Indlægget har også været bragt i diverse medier. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har sagt god for, at teksten ligeledes gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top