Fødevareminister enig med Bæredygtigt Landbrug: Økologi er ikke sundere!

Mogens Jensen (S) og Poul Vejby-Sørensen er langt fra 100 % uenige, når det gælder forskellen på konventionelle og økologiske fødevarer

Mogens Jensen

Der er ingen helbredsgevinster ved økologiske produkter. Og ja – der findes ligeledes pesticidrester i økologisk mad.

De konklusioner er Mogens Jensen og Poul Vejby-Sørensen enige om. Førstnævnte er socialdemokratisk fødevareminister, mens sidstnævnte er Bæredygtigt Landbrugs egen eksterne faglige rådgiver. Det er hjemmesiden www.indblik.net, der har stillet spørgsmål til netop de to – til en temaartikel om økologi.

Ikke muligt at dokumentere forskel

”Fødevareministeriets primære rådgivningsorgan i dette spørgsmål, Danmarks Tekniske Universitet, vurderer, at det ikke kan dokumenteres, at økologiske fødevarer er sundere end konventionelle”, svarer Mogens Jensen således på spørgsmålet om, hvorvidt der er belæg for at hævde, at økologiske fødevarer er sundere end andre danske fødevarer.

”Nej. Trods ihærdige forsøg har det ikke været muligt at bevise”, lyder det samstemmende fra Poul Vejby-Sørensen.

Også uenigheder

Til gengæld er de to ikke enige, når det gælder spørgsmålet om økologisk landbrugs effekt på miljø og klima – her er ministerens svar mere ”grumset”. Og der er decideret uenighed mellem Mogens Jensen og Poul Vejby-Sørensen, når det gælder emnet biodiversitet.

Du kan læse hele artiklen – med alle spørgsmålene til de to – via linket HER.

Hjemmesiden Indblik.net sætter dagligt fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top