Maria Reumert Gjerding og den bevidste misinformation

At danske landmænd nu igen kan producere kvalitetskorn, skader på ingen måde vores miljø, skriver et af Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlemmer

høst hvede august 19 - 7

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Årets miljørapport fra Miljøstyrelsen, Novana-rapporten, er netop udkommet. Den fortalte om et – om end lille – fald i udledning af næringsstoffer og en stigning af fund af kemi i vandboringerne.

Straks er præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, fremme med forslag om at begrænse landbrugets og dermed fødevareproduktionens muligheder. Hun taler for en reduktion af landbrugets forbrug af gylle og gødning og for at reducere kvælstofnormerne. Hun råber op om, at udledningen af næringsstoffer skal ned på 42.000 tons – selvom det gang på gang blandt andet i et ministersvar til Folketinget den 13. februar 2019 er slået fast, at måltallet er 44.700 tons.

Har intet med landbrugsdrift at gøre

Og når hun omtaler fund af kemi i vandet, er det udelukkende landbrugets midler, hun nævner – ikke et ord om fund af biocider og andre stoffer, der intet har med landbruget at gøre, f.eks. rester af træbeskyttelse og maling. De stoffer begynder man nu at lede efter, og dermed finder man dem også.

Præsidenten taler simpelthen mod bedre vidende.

Er L&F en del af hetzen mod landbruget?

Præsidenten henviser som en løsning til den aftale om udtagning af jord, som Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet med støtte fra Landbrug & Fødevarer (L&F). På den måde støtter L&F Danmarks Naturfredningsforening i hetzen mod Landbrugspakken og en insisteren på et forkert måltal.

Udledningen af næringsstoffer har været stort set konstant i de seneste 10 år, hvad enten landbruget har måttet gøde efter afgrødernes behov ovenpå Landbrugspakken, eller man var tvunget til at undergødske, samtidig med at landbrugsarealet er faldet. Mere af samme medicin vil føre til samme resultat – en vandret kurve for den normaliserede næringsstofudledning. Er det mon det, præsidenten ønsker?

Vildledende og skræmmende

Vi landmænd ønsker protein i dansk korn, så det er nærende og velegnet til brødkorn. Det skal også være kvalitetskorn, der kan eksporteres. Det skader på ingen måde vores miljø. Den misinformation, præsidenten kommer med, er derimod både vildledende og skræmmende.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier).

Scroll to Top