Professor: Danmark vil også fremover være et smørhul at drive landbrug i

Mange andre steder er ekstremerne som følge af klimaændringerne langt værre end i Danmark, fastslår Jørgen E. Olesen

Vårbyg 2019 juni

Klimaændringerne er en realitet – men kan udnyttes af dansk landbrug.

Sådan lyder det fra professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi – Klima og Vand, Aarhus Universitet, som forleden talte ved plantekongressen i Herning.

Klimaændringerne vil godt nok betyde, at de danske planteavlere må tilpasse deres afgrøder til varmere forhold og mere nedbør:

”Men mange andre steder er ekstremerne som følge af klimaændringerne langt værre end i Danmark. Forandringerne giver mere tørke, og de betyder, at det bliver mere vådt i perioder. Det oplever I allerede. Men vi ligger og vil komme til at ligge i et smørhul”, lød det til forsamlingen.

Du kan læse mere i en artikel på www.indblik.net, den findes i fuld længde HER.

Hjemmesiden Indblik.net sætter dagligt fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top