”Roundup er det mest miljørigtige og skånsomme ukrudtsmiddel!”

Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Kiær advarede i radiodebat mod at forbyde glyphosat – og blev bakket op af professor Nina Cedergreen

nina-cedergreen3

Et nyt borgerforslag tvinger Folketinget til at debattere, hvorvidt brugen af Roundup skal forbydes i private haver. Og Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Kiær er ikke nogen stædig modstander af dét forslag – selv om han understreger, at et forbud på landbrugsarealer til gengæld vil være et hårdt slag for både landmændene og miljøet:

”Vi skal da undgå, at man med en forkert anvendelse af stoffet risikerer at skade miljøet. Og det er jo forskellen på haveejerne og landmændene: Vi landmænd er uddannet til at bruge det”, som han formulerede det i en radiodebat på Danmarks Radio torsdag eftermiddag.

Så lidt som muligt – og så meget som nødvendigt

P1 Debattens vært Kristoffer Meinert spurgte: Skal Roundup forbydes? Programmet forsøgte at få svar på, om ukrudtsmidlet er farligt for os mennesker, og om miljøforkæmpere burde bruge deres tid på andre ting.

Peter Kiær garanterede i programmet, at han personligt ville stoppe med at bruge Roundup (med aktivstoffet glyphosat) lige med det samme, hvis det var påvist, at stoffet var enten kræftfremkaldende eller farligt for drikkevandet.

”Vi gør meget ud af at bruge Roundup så lidt som muligt og så meget som nødvendigt”, sagde han.

”Det er det mest miljørigtige og skånsomme ukrudtsmiddel, der findes. Det er derfor, vi bruger det: Fordi det har den mindste indvirkning på miljø og natur”, tilføjede han.

Professor: Alt for stor fokus på Roundup

Peter Kiær blev bakket op af radiodebattens eneste egentlige faglige ekspert, Nina Cedergreen, som er professor i miljøtoksilogi på Københavns Universitet. Hun forklarede, at intet stof er bedre undersøgt end glyphosat, og at det ikke medfører nogen sundhedsmæssig risiko.

Glyphosat er ikke til fare for grundvand og drikkevand, forklarede hun – og tilføjede, at det nedbrydes i overjorden. I øvrigt – påpegede professoren – er der en positiv, miljørigtig og klimarigtig trend i gang i dansk landbrug med mindre pløjning og mindre roden i jorden – og her er glyphosat en vigtig del af dét produktionssystem.

Om modstanden mod glyphosat sagde Nina Cedergreen:

”Der er for megen fokus på Roundup – i forhold til den viden, vi har. Man burde nok bruge energien på kemikalier mere generelt”.

”Alle kan blive klogere!”

Professorens udtalelser beroligede dog hverken borgerforslagets initiativtager, skuespiller Christiane Bjørg Nielsen, eller Rikke Lundsgaard, som er seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

”Det er meget svært at sige for mig”, lød det fra Christiane Bjørg Nielsen på spørgsmålet om, hvorfor hun stadig tror, at glyphosat er farligt.

”Der er jo divergerende meninger”, sagde hun også, ”og det er jo et giftstof”.

Om Miljøstyrelsens gentagne forsikringer om, at glyphosat er ganske ufarligt, både hvad angår miljø og sundhed, erklærede Rikke Lundsgaard:

”Alle kan blive klogere!”

DN-repræsentanten nåede også at sige, at Roundup er med til at skabe ”kornørken” og ”udsultning af landskaberne” i Danmark.

Hvad er alternativerne?

I radiodebatten deltog også miljøminister Lea Wermelin (S) samt Miljø- og Fødevareudvalgets formand, René Christensen (DF). Ministeren understregede, at man ikke indenfor de nuværende EU-regler kan totalforbyde Roundup, mens udvalgsformanden advarede mod et forbud, så længe man ikke har et overblik over potentielt værre alternativer.

Du kan høre hele den tre kvarter lange P1-debat HER, og via linket HER kan du blive klogere på det nye borgerforslag.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top