Civilingeniør og direktør: At udtage jord fra effektiv landbrugsdrift er helt forkert

Anker Jacobsen går i Maskinbladet i rette med venstrefløjens forslag om at inddrage store dele af den danske landbrugsjord til natur

byg i august 19 (2)

”I relation til klimaet er det således helt, helt forkert at udtage jord fra effektiv landbrugsdrift”.

Sådan lyder det fra civilingeniør Anker Jacobsen fra Glostrup. Han – der også er direktør i virksomheden Ammongas A/S – fortæller i Maskinbladet, hvordan braklægning af landbrugsjord i et rigt land også er hamrende usolidarisk set med globale briller.

Store dele af den danske venstrefløj har ellers foreslået at udtage dansk landbrugsjord med henblik på at skabe ren natur – Det Radikale Venstre taler således om at udtage en tredjedel af landbrugsjorden. I den nye finanslov er der også afsat penge til udtagning af landbrugsjord, dog primært målrettet de såkaldte lavbundsjorde.

”Danmark bør være et internationalt fyrtårn og eksempel, og det vil vi være, hvis vi kan øge fjernelsen af CO2 og derved øge udbuddet af ikke fossile produkter. Kun derved kan man udfase de fossile. Det er derimod et rigtigt dårligt signal, hvis vi intensiverer opkøb af biomasse i udlandet, træ, flis, foder med videre, for blot at braklægge vores egen jord”, skriver Anker Jacobsen.

Du kan læse hele civilingeniørens indlæg i Maskinbladet via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top