De målrettede efterafgrøder er ikke lovlige – men er i strid med Landbrugspakken

Det værste er, at politikerne er blevet bildt ind, at aftalen bygger på målinger, skriver direktør Vagn Lundsteen

Vagn

Af Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver og direktør, AgroPro Danmark

Når 90 % af Jylland og 95 % af Fyn rammes af 30 % ekstra efterafgrøder, er det ikke en målrettet regulering, men derimod en generel regulering.

Dette strider imod lovteksten i “Landbrugspakken”, der blev vedtaget i 2016, og som stadig er gældende.

I denne hedder det sig, at aftaleparterne er enige om at gennemføre en omlægning af miljøreguleringen af landbruget, så den bliver erstattet med målrettede indsatser og målrettet regulering. Hermed sikres det, at miljøindsatsen løftes.

Krav om nye målestationer

Efterfølgende defineres det, at der skal etableres 100 nye målestationer. Yderligere at der skal etableres ca. 100 målestationer opstrøms. At der skal etableres målestationer til vurdering af påvirkning fra spildevand. At der skal udføres 1.200 ekstra målinger årligt. Belastningen fra natur skal kildespores og beregnes i forhold til den samlede belastning.

Endvidere blev det besluttet, at der skulle etableres drænmålinger og forskning i kvælstofomsætning på arealtyper, da der i dag er ringe viden omkring f.eks. lavbundsarealer.

Generel regulering

Til trods for alle disse tiltag, der skal belyse bidrag fra forskellige kilder og områder med henblik på at målrette fremtidige indsatser, har Folketinget valgt at se bort fra disse og i stedet vedtaget en generel regulering. Trods det at virkemidlet kaldes ”målrettet regulering”, er dette ikke tilfældet. Det er en generel regulering, der ikke tager hensyn til målinger og heller ikke er målrettet mod indsatsområder.

Da aftalen er i strid med den tidligere vedtagne lov, skal aftalepartierne annullere aftalen og trække forslaget tilbage.

Aftalen bygger på modelberegninger

Det værste er, at politikerne er blevet bildt ind, at aftalen bygger på målinger. Det gør den ikke. Aftalen bygger på modelberegninger, og reguleringen er generel og uden sammenhæng med målinger. Det er i bedste fald en misinformation af Folketinget og i værste fald grundlag for en politianmeldelse.

(Teksten har også været bragt som indlæg i Effektivt Landbrug, dén version kan du læse HER, hvis du abonnerer på avisen. Skribenten er tidligere direktør for Bæredygtigt Landbrug og har sagt god for, at indlægget gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top