”Hvis man vidste, hvilken dag solen ville skinne, så var det jo nemt!”

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør kritiserer, at man forsøger at presse naturen ind i datoer – og han håber på mere regelforenkling med nyt rådgivningsforum

Peter Rosendal høster

Der er helt oplagte steder at tage fat, når det nye ”Erhvervslivets EU- og Regelforum” skal lede efter unødigt komplicerede regler, der gør det svært at være erhvervsdrivende.

Dét mener Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen – som bl.a. peger på det digitale område med løbende indberetninger af fødevarekædeoplysninger, sprøjtejournaler og gødningsregnskab.

Gentænk indberetningspligten

Der er således for mange datoer at holde styr på, og man bør gentænke indberetningspligten, forklarer han til mediet Indblik.net:

”Man forsøger at presse naturen ind i datoer, og det kan ikke lade sig gøre. Hvis man vidste, hvilken dag solen ville skinne, så var det jo nemt, men landbruget er så afhængigt af vejrforhold, så man kan ikke presse det ind i et datosystem”, siger Jørgen Evald Jensen.

Besværligt at søge støtte

Også det at søge støtte er et mareridt i Danmark:

“Jeg tror ikke, at der er en eneste bondemand tilbage i kongeriget, som selv er i stand til at søge sin landbrugsstøtte. Sådan er det ikke i andre EU-lande. I Rumænien går man ind på et offentligt kontor, og så hjælper de. I Danmark er du nødt til at hyre en rådgiver,” siger Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør.

Du kan læse hele historien på Indblik.net via linket HER.

Hjemmesiden Indblik.net sætter dagligt fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top