Ny aktionsgruppe har set dagens lys: Efterafgrøde-krav skal tages af bordet!

Bestyrelsesmedlem samt en tidligere direktør i Bæredygtigt Landbrug håber på både landbrugs- og folkelig opbakning til ”Oprør fra landet”

skyer

Nu må det være slut med landbrugs-fjendtlige tiltag, der skal begrænse en kvælstofudledning, der ikke findes!

Sådan lyder det – kort fortalt – fra en ny aktionsgruppe. ”Oprør fra landet” blev stiftet i den forgangne weekend og er først og fremmest en reaktion på de nye efterafgrøde-krav, som regeringen og dens såkaldte rød/grønne flertal kom med forleden. Krav, som også Bæredygtigt Landbrug har protesteret imod.

Ikke målrettet eller fagligt gennemtænkt

”Dét var dråben”, fortæller Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Kiær til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside om de efterafgrøde-krav, der er blevet fremrykket fra 2021 til 2020.

”Efterafgrøder kan give mening mange steder. Men det er ikke fagligt gennemtænkt, når man eksempelvis forlanger en tredjedel af Jylland plastret til med efterafgrøder uden at målrette indsatsen og ikke engang vil betale landmanden ordentligt for det. Man skyder med spredehagl, vel at mærke uden at have regnet på konsekvenserne for landbruget”, tilføjer han.

Peter Kiær og Bæredygtigt Landbrugs tidligere direktør Vagn Lundsteen er blandt initiativtagerne til den nye aktionsgruppe, der har som formål at orientere både landbruget og den mere brede offentlighed om den p.t. ganske urimelige landbrugsregulering – og simpelthen at forlange efterafgrøde-kravene taget af bordet igen.

Snedig men lusket

”Manøvren fra regeringen er en snedig men lusket måde at tilbagerulle Landbrugspakken på. Dén landbrugspakke, der ikke bare gav det trængte landbrugserhverv optimismen tilbage, men som også på ny gav kornet høje proteinprocenter og gav grobund for en miljøpolitik, der baserede sig på reelle målinger fremfor fiktive beregningsmodeller”, lyder det fra Peter Kiær.

Du kan følge ”Oprør fra landet” på bl.a. facebook. Og via linket HER kan du læse Peter Kiærs og Vagn Lundsteens indlæg i Effektivt Landbrug om aktionsgruppen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top