Se bladtegners bidrag til debatten om nye efterafgrøder

Jens Julius Hansen sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet bliver muligt at kontrollere de kommende efterafgrøder…

191210 Efterafgrøder

Nye efterafgrøde-krav, der bliver umulige at efterleve.

Landbrugsarealer overalt i landet, der står under vand.

Samt nidkære kontrollanter, der såmænd nok skal formå at holde sig beskæftiget.

Hvis nogen kan ironisere over sådan tre temaer på én gang, er det selvfølgelig bladtegneren Jens Julius Hansen. Som det ses herover, har han – igen – lagt mærke til dansk landbrugs aktuelle udfordringer og illustreret det på bedste vis. Et hav af provinsaviser har valgt at bringe hans satiretegning.

“Julius”, som bladtegneren populært benævnes, har givet tilladelse til, at tegningen ligeledes bringes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Bæredygtigt Landbrugs mange reaktioner på de nye efterafgrødekrav kan du blive klogere på via links i bunden af artiklen HER samt i det nylige alternative BL-forslag HER. 

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top