Sprøjte- og gødningsforbud er ekspropriation

Bæredygtigt Landbrug overvejer retlige skridt i forhold til miljøministerens seneste udspil om sprøjte- og gødningsforbud på naturarealer

lup1000

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil forbyde at sprøjte og gødske på visse beskyttede § 3-naturarealer. Men et sådant forslag kan være i strid med Grundloven, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

”Det her er tydeligvis rendyrket ekspropriation. Hvis landmænd forhindres i at opretholde den hidtidige drift af et § 3-areal, og hvis ministeren på dén måde har tænkt sig at fratage danske landmænd rettigheder uden erstatning, så er lovforslaget i strid med Grundlovens § 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed”, siger Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz.

Venstre-regering afværgede forbud i 2015

For næsten fem år siden indførte den daværende SR-regering et lignende forbud. Allerede dengang protesterede Bæredygtigt Landbrug mod forslaget – der imidlertid aldrig nåede at træde i kraft, da den efterfølgende Venstre-regering trak det tilbage.

Som noget nyt skal forbuddet anno 2019 ligeledes omfatte pløjning og såning på de beskyttede arealer. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet drejer det sig om cirka 37.000 hektar jord.

Forslaget vil blive imødegået

”Vi vil gå lovforslaget igennem med tættekam. Men det står allerede nu klart, at vi vil imødegå forslaget med alle forhåndenværende midler, eventuelt også med retlige skridt”, siger Nikolaj Schulz.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ovenstående tekst er også sendt ud som pressemeddelelse – du kan f.eks. se Maskinbladets version HER).

Scroll to Top