Bæredygtigt Landbrug om regnefejl: Behov for flere målinger

Regeringens krav om ekstra målrettede efterafgrøder bør straks tages af bordet, lyder det fra direktør Hans Aarestrup

olieraeddike-efterafgroede-2

Kvælstofudledningen i Danmark er langt mindre end først beregnet af Aarhus Universitet. Regnefejlen er ifølge Bæredygtigt Landbrug endnu et bevis på, at landbrugsreguleringen her til lands bør baseres på målinger ude fra virkeligheden fremfor modeller og skrivebords-beregninger.

”Vi er lige blevet pålagt at udlægge 200.000 ekstra hektar til efterafgrøder, fordi kvælstofudledningen ikke faldt nok. Korrektionen af modellen må betyde, at kravene om de ekstra målrettede efterafgrøder straks tages af bordet”, siger Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup.

Ingen kender hele omfanget

Regnefejlen betyder bl.a., at der er udledt 3.000 tons mindre kvælstof end oplyst i 2018, men fejlen har betydning for tallene helt tilbage til 1990, uden at universitetet endnu har det fulde overblik. Fra miljøminister Lea Wermelin (S) lyder det, at ”ministeriet har bedt universitetet om en plan for, hvordan de vil øge kvalitetssikringen af deres forskning fremover”, men at ”tilstanden i vandmiljøet stadig slet ikke er god nok – det ændrer fejlen ikke på”. Dén melding kalder Hans Aarestrup alt for vag:

”Det her underbygger, hvad vi hele tiden har sagt: At man skal bruge de modeller med forsigtighed. Vi så meget hellere, at man målte ude i drænene, og hvis der ikke var noget kvælstof at måle – så skulle man bare have lov at gødske”, siger han.

Kritik af politikere fremfor universitetet

Bæredygtigt Landbrugs direktør understreger, at Aarhus universitet ikke skal kritiseres for at kigge kritisk på sine modeller og at rette dem, når man bliver opmærksom på, at noget kan gøres anderledes og bedre.

”Det, der er kritisabelt, er, at politikerne blindt tror på modeller. De er nødt til som vi andre at tilgå dem med en sund skepsis og ikke overreagere på deres udsagn”, forklarer Hans Aarestrup.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ovenstående er også sendt bredt ud som pressemeddelelse til de danske medier).

Scroll to Top