Et skridt frem og to tilbage

Hvordan er det egentlig gået med landbrugets rammevilkår de seneste ti år – funderer Maskinbladets chefredaktør

20180301baeredygtigt-personale044

Af Rasmus Dalsgaard, chefredaktør for Maskinbladet

Det seneste årti har på mange måder været et årti, hvor landbruget er gået baglæns på grund af stærkt pres fra en lind strøm af politiske tiltag, som både direkte og indirekte har været bremseklodser på udviklingen.

Da den daværende VK-regering med Anders Fogh Rasmussen (V) i statsministersædet præsenterede sit finanslovsudspil for 2009 i august 2008, lancerede den samtidig begrebet Grøn Vækst, som vel mere end noget andet kom til at præge den landbrugspolitiske dagsorden i årene op til og lige efter indgangen til det seneste årti.

Forbud, påbud og tåbelige regler

Planerne blev startskuddet til en endeløs række tiltag, som har betydet, at landbruget i de forløbne 10 år nærmest er oversvømmet af flere nye forbud, påbud og alverdens mere eller mindre tåbelige regler fulgt op af endnu mere tåbelige kontrolforanstaltninger.

Grøn Vækst blev også startskuddet til dannelsen af Bæredygtigt Landbrug, der ligeledes har sat et tydeligt præg på årtiet.

Sideløbende kom finanskrisen også til at påvirke landbruget ret direkte i en del af det seneste tiår, mens krisens eftervirkninger stadig mærkes ved indgangen til et nyt årti. Det skyldes i høj grad, at Finanstilsynet har spundet den finansielle sektor ind i detailstyring og begrænsende regler, som i mange banker tolkes så stramt, at det bidrager til at ødelægge en naturlig og dynamisk udvikling af landbruget, herunder påtrængende generationsskifter.

Tak for Landbrugspakken!

Lyspunkter har der dog også været.

Lige nu glæder vi os alle over de flotte afregningspriser, som de danske svineproducenter opnår. Kun en snigende risiko for svinepest er et lille skår i glæden. Men foreløbig kan vi glæde os over høje afregningspriser og fornyet optimisme blandt de danske svineproducenter.

Ét andet lyspunkt var vedtagelsen af landbrugspakken, som blandt andet gjorde op med årtiers stadigt mere indskrænkede kvælstofkvoter. Der var også sejren i retssagen om de alt for mange og alt for brede bræmmer langs grøfter og vandløb.

Men det er, som om ethvert lille skridt frem altid overskygges af mindst to skridt tilbage.

Endnu værre med den nye regering…

Og her ved indgangen til 2020’erne har vi en regering, der ikke tøver med at pålægge landbruget nye byrder og udlægge endnu flere forhindringer. Så begyndelsen på det næste årti tegner ud fra den betragtning ikke særligt lys.

Det er meget betegnende, at der endnu ikke var gået en uge af det nye år, da utilfredse landmænd og deres traktorer demonstrerede i det sønderjyske, da miljøminister Lea Wermelin (S) skulle holde tale.

(Indlægget har også været bragt som leder i Maskinbladet, du kan se bladets onlineudgave via linket HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top