Flere bedrifter omlægges til økologi, end efterspørgslen kan bære

Det går overordnet bedre for konventionelt end for økologisk landbrug her til lands, beretter Danmarks Statistik

Klaus Åge, økologisk planteavler

Danmarks Statistik har set på de opgjorte tal for både konventionel og økologisk produktion – og det viser sig ifølge hjemmesiden Indblik.net, at det at være konventionel landmand er mere lønsomt. Det gjaldt i forvejen for slagtesvinene, men det var nyt, at det nu også gælder hele den overordnede kategori for køer, svin og høns.

Den tænkelige årsag er, at flere danske bedrifter er omlagt til økologi – uden at efterspørgslen er blevet tilsvarende større.

Indblik.net beretter også om en samlet dansk svineproduktion, der giver højere velstand end tidligere. Du kan læse hele artiklen via linket HER.

Hjemmesiden Indblik.net sætter dagligt fokus på blandt andet det offentliges anvendelse af skatteborgernes penge, den enkelte borgers frihed i forhold til stat og kommune, årsagen til klimaforandringerne, det private erhvervsliv som selve grundlaget for velfærdsstaten – samt på målinger/følelser i relation til regulering af landbruget.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top