Spildevand: Skiftende miljøministre har holdt os for nar

Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlem Peter Rosendal fortæller om en årelang kamp for at få taget rensningsanlæggenes udledninger alvorligt

20180301baeredygtigt-personale022

Af Peter Rosendal, landmand og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, 6064 Jordrup

Aktionsgruppen ”Oprør fra landet” har netop anmeldt Miljøstyrelsen til politiet, fordi de mange tilladelser til overløb af spildevand er på kant med både vandrammedirektivet og miljøbeskyttelsesloven.

Et fremragende initiativ at bede ordensmyndigheden om at tage stilling til den mangeårige spildevands-forurening – der udover at ødelægge natur og miljø også uretmæssigt har gjort den danske landmand til syndebuk for andres forbrydelser.

Af medieomtalerne kunne man imidlertid få det falske indtryk, at protesterne mod spildevands-svineriet skulle være af nyere dato. Intet kunne være mere forkert. Bæredygtigt Landbrug har i årevis bekæmpet både selve udledningerne samt det uærlige politiske spil, der har været med til at beskytte forureningen.

Indsigelserne begyndte i 2013

Vi har således påpeget miljøfremmede stoffer i spildevand lige siden 2013, hvor det i et oplæg til vandløbsforum hed, at vandets kemiske tilstand er et væsentligt forklarende parameter for de økologiske forhold i vandløb.

DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet) pointerede dog i oplægget, at det forelæggende datagrundlag for kemisk klasse (miljøfremmede stoffer) ”ikke er af et omfang, der gør det meningsfuldt for indeværende at inddrage vandkemiske forhold i prioriteringen”.

Det fik os øjeblikkeligt til at protestere over den manglende data og forklare sammenhæng mellem manglende målopfyldelse og menneskelig påvirkning (se notat HER).

Hvornår efterleves vandrammedirektivet?

De mange miljøministre har gennem tiden holdt os for nar, når de har påstået, at de vil igangsætte en registrering af udledningen af forurenende stoffer.

Husk på, at det snart er 20 år siden, vi tilsluttede os EU’s vandrammedirektiv – og indtil nu er der intet gjort for at efterkomme kravene om målinger osv. heri.

Der er ikke noget at sige til, at landmænd landet over for længst har mistet tålmodigheden med Miljøstyrelsen og de kommunale rensningsanlæg. Tiden – og hele forløbet i denne sag – har vist, at de er inhabile i deres forvaltning. Ikke mindst i vandrådene, hvor der nu lægges op til, at det skal være helt forbudt at tale om spildevand.

Kampen fortsætter

Jeg kan garantere for, at Bæredygtigt Landbrug fortsætter kampen. Ikke mindst for, at vandrådsmedlemmer naturligvis må tage spildevands-problematikken op, hvor det måtte være relevant. Og dét er det mange steder.

Får man forklaret, hvad man må og ikke må tale om og kalder det dialog – så er der i virkeligheden tale om diktatur. Og diktatur finder vi os ikke i – selv om vi efterhånden burde have vænnet os til det på miljøområdet…

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i landbrugspressen, du kan se Effektivt Landbrugs udgave HER samt Maskinbladets version HER).

Scroll to Top