DN-præsident manipulerer debatten

Der er både forkerte tal og falske sammenligninger i kronik skrevet af Maria Reumert Gjerding – lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs direktør

Hans Arrestrup

Af Hans Aarestrup, direktør for Bæredygtigt Landbrug

”Trods årtiers advarsler går det den helt forkerte vej for drikkevandet”, skriver præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, i en kronik i Berlingske den 6. februar.

Hun anfører, at der er sket en fordobling i fundet af pesticider i drikkevandet fra 2017 til 2018. Stigningen skulle være fra 33 til 63 procent. Dette er faktuelt forkert.

For det første blander Maria Reumert Gjerding begreberne grundvand og drikkevand sammen. Drikkevand er en del af grundvandet, men det er ikke drikkevandsboringer, hendes tal stammer fra. Det er GRUMO-boringer, hvor man overvåger grundvandet – ikke drikkevandet.

Dernæst sammenligner hun to forskellige datasæt indenfor GRUMO-overvågningen – den operationelle og kontrolovervågningen. Disse kører skiftevist hvert andet år i perioden 2017-2021. Kontrolovervågningen blev gennemført i 2017, og den bruger som udgangspunkt analyser fra alle GRUMO-indtag – det er 1046. Den operationelle overvågning fra 2018 tager kun de steder med, hvor man har mistanke eller viden om, at der vil være fund – 549. Man fokuserer altså på omkring halvdelen og sorterer dermed en lang række indtag uden fund væk.

Derfor vil fundprocenten altid være højere i den operationelle overvågning end i kontrolovervågningen – og derfor kan man aldrig sammenligne to på hinanden følgende år.

(Indlægget er sendt som læserbrev til Berlingske – der imidlertid har afvist at bringe det. Heldigvis er en kemiker kommet til orde i samme sag – og dét indlæg kan du læse via linket HER).

Scroll to Top