Er Roundup farligt?

Hvis man spørger sagkundskaben, er Glyfosat ikke farlig for mennesker eller dyr. Hvordan hænger det så sammen med, at der er en stigende bekymring hos en del af den danske befolkning, hvorfor ikke forholde sig til fakta!

placeholder_169

Af Leo Rasmussen. Paarupvej 19, Kibæk

Det er aldrig bevist, at mennesker eller dyr er blevet syge af anvendelse af Roundup, når det anvendes efter forskrifterne. Ingen mennesker, dyr, insekter, fugle eller fisk er truet af Glyfosat. Vores miljøplan er endda afhængig af stoffet, da landbruget fremadrettet vil blive drevet efter principper, der i højere grad vil undlade pløjning for at bevare så meget kulstof i jorden som muligt herved vil CO2-udledningen i højere grad blive bundet i jorden. Dette vil kræve, at markerne kan holdes fri for kvik og andre ukrudtsarter, som er vanskelig at bekæmpe. Alternativet vil være bekæmpelse med maskiner, hvilket kræver masser af energi, som ved driften vil forøge udledningen af CO2. Samtidig vil sidstnævnte metode kræve, at jorden holdes sort, herved vil udledningen af kvælstof – og kuldioxid blive forøget. Biodiversiteten vil også blive påvirket negativt.

»Langt størstedelen af faglitteraturen og sundhedsmyndigheder verden over vurderer, at Roundup og Glyfosat ikke udgør en sundhedsrisiko. Den vurdering tilslutter jeg mig«, skriver Anton Abbortsford Smith, adjunkt på Aarhus Universitet og gæsteforsker på Stanford University i mediet Scienceblog. Samme konklusioner kommer fra den seneste risikovurdering fra EU’s fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), fra WHO og fra FN’s landbrugs- og fødevareorganisation (FAO).

Så brug Glyfosat med god samvittighed. Men hvad med de danske myndigheder? Fra Miljøstyrelsen er meldingen klar – igen og igen: »Pesticidmidler bliver kun godkendt, hvis grundige undersøgelser har vist, at de ikke giver uønskede påvirkninger af hverken mennesker, miljø eller grundvand«.

Alt i alt kan vi være tilfredse med denne bølge af opbakning til Glyfosat. Vi har brug for, at der lovgives på fakta og ikke holdninger og fornemmelser. Det er utroligt, at der kan være nogle politikere, der er parat til at deltage i lovgivning, der vil forbyde Glyfosat uden at lytte til forskerne fra Miljøstyrelsen. Det er utroligt, at nogle få politikere er i stand til at tilsidesætte fagligheden.

(Indlægget har også været bragt i Herning Folkeblad. Skribenten har sagt god for, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top