Er Roundup farligt?

Hvis man spørger sagkundskaben, er Glyfosat ikke farlig for mennesker eller dyr. Hvordan hænger det så sammen med, at der er en stigende bekymring hos en del af den danske befolkning, hvorfor ikke forholde sig til fakta!

placeholder_169

Af Leo Rasmussen. Paarupvej 19, Kibæk

Det er aldrig bevist, at mennesker eller dyr er blevet syge af anvendelse af Roundup, når det anvendes efter forskrifterne. Ingen mennesker, dyr, insekter, fugle eller fisk er truet af Glyfosat. Vores miljøplan er endda afhængig af stoffet, da landbruget fremadrettet vil blive drevet efter principper, der i højere grad vil undlade pløjning for at bevare så meget kulstof i jorden som muligt herved vil CO2-udledningen i højere grad blive bundet i jorden. Dette vil kræve, at markerne kan holdes fri for kvik og andre ukrudtsarter, som er vanskelig at bekæmpe. Alternativet vil være bekæmpelse med maskiner, hvilket kræver masser af energi, som ved driften vil forøge udledningen af CO2. Samtidig vil sidstnævnte metode kræve, at jorden holdes sort, herved vil udledningen af kvælstof – og kuldioxid blive forøget. Biodiversiteten vil også blive påvirket negativt.

»Langt størstedelen af faglitteraturen og sundhedsmyndigheder verden over vurderer, at Roundup og Glyfosat ikke udgør en sundhedsrisiko. Den vurdering tilslutter jeg mig«, skriver Anton Abbortsford Smith, adjunkt på Aarhus Universitet og gæsteforsker på Stanford University i mediet Scienceblog. Samme konklusioner kommer fra den seneste risikovurdering fra EU’s fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), fra WHO og fra FN’s landbrugs- og fødevareorganisation (FAO).

Så brug Glyfosat med god samvittighed. Men hvad med de danske myndigheder? Fra Miljøstyrelsen er meldingen klar – igen og igen: »Pesticidmidler bliver kun godkendt, hvis grundige undersøgelser har vist, at de ikke giver uønskede påvirkninger af hverken mennesker, miljø eller grundvand«.

Alt i alt kan vi være tilfredse med denne bølge af opbakning til Glyfosat. Vi har brug for, at der lovgives på fakta og ikke holdninger og fornemmelser. Det er utroligt, at der kan være nogle politikere, der er parat til at deltage i lovgivning, der vil forbyde Glyfosat uden at lytte til forskerne fra Miljøstyrelsen. Det er utroligt, at nogle få politikere er i stand til at tilsidesætte fagligheden.

(Indlægget har også været bragt i Herning Folkeblad. Skribenten har sagt god for, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

1 kommentar til “Er Roundup farligt?”

 1. Under overskriften anbefales det at forholde sig til fakta!
  Det har undertegnede taget alvorligt.

  Fra 2009 til 2013 brugte fire af de største handels-organisationer 4,8 mia kr på at forsvare og promovere pesticider biotek og industrielt fremstillede fødevare.

  Det er derfor ingen overdrivelse at påstå at hr Leo Rasmussen har nogle af fødevareindustriens tungeste drenge i ryggen.
  At de samme organisationer ikke er de mest sanddru bør ikke overraske nogen, det er velkendt at aktieselskaber gør hvad der skal til for at fremme aktionærernes økonomiske interesser.

  Senest har afsløringer af Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) i Hamburg vist at de undersøgelser der ledte op til seneste EU godkendelse af nedvisningsmidler af Roundup typen er forfalske.

  https://mailchi.mp/gmwatch.org/fraud-in-german-laboratory-casts-more-doubts-on-2017-re-approval-of-glyphosate?e=811d56deeb

  Laboratoriet er blevet taget i at manipulere GLP-toksicitetsundersøgelser ved at erstatte døde dyr med levende, ændre fund af tumor til betændelser og generelt fordreje data for at behage den betalende klient. Det samme er gældende for laboratoriet i link herunder.

  https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/fe7b8c52-03f1-4b09-8833-992ab3a490f2/

  Men nej desværre Roundup/Glyphosat er ikke frikendt

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top