Ulla Tørnæs om undervisningsmateriale: Forkasteligt

Det skaber forargelse hos Venstres uddannelsesordfører, at danske skolebørn får undervisningsmateriale, der giver et fejlagtigt billede af landbrugsproduktionen i Danmark

Ulla Tørnæs

Sagen om firmaet Clio, der har udarbejdet et manipulerende og stærkt fordrejet undervisningsmateriale, skaber forargelse på Christiansborg.

”Jeg synes, at det er forkasteligt, at børn i folkeskolen på den måde bliver udsat for fejlagtig information om, hvad vores fødevareproduktion egentlig handler om”, siger Venstres uddannelsesordfører Ulla Tørnæs.

Sagen, som er bragt frem af Bæredygtigt Landbrug, rejser et grundlæggende spørgsmål om kvaliteten af det undervisningsmateriale, som børn i folkeskolen bliver undervist med.

”Der påhviler selvfølgelig folkeskolen og herunder ikke mindst dem, der udarbejder undervisningsmateriale, et kæmpe ansvar. Ikke bare når det drejer sig om beskrivelse af fødevareproduktion, men i det hele taget når man udarbejder undervisningsmateriale”, mener Ulla Tørnæs.

Svært for læreren at gennemskue

Hun mener, at ansvaret i første omgang påhviler dem, der udarbejder materialet – altså Clio.

”Det skal være en korrekt gengivelse af fakta, og her er det, som jeg forstår det, klart forkerte fakta, der bliver brugt i undervisningsmaterialet”, siger Ulla Tørnæs.

Hun mener, at det kan være svært for den enkelte lærer at gennemskue det materiale, som en udbyder af undervisningsmateriale leverer.

”Det er på alle måder forargeligt og forkert. Det er jo ikke sikkert, at den enkelte lærer, som benytter undervisningsmaterialet, er klar over, at det er fejlagtigt”, forklarer hun.

Hun mener, at det kalder på en reaktion fra dem, der har udarbejdet materialet. Denne er da også i gang, da Clio har lavet en række rettelser.

Faktuelle fejl bør rettes

Ulla Tørnæs mener ikke, at det skal besluttes i folketinget, hvilket materiale der skal undervises i. Det må være op til den enkelte skole og lærer at leve op til folkeskoleloven.

”Der kan være situationer, hvor man ser forskelligt på det, altså at man har forskellige holdninger, og det skal folkeskolen kunne rumme. Men når der er tale om faktuelt forkerte oplysninger, der videregives til børn og elever, så skal der efter min opfattelse gribes ind”, siger hun og afslutter:

”Det her er så grelt, at det fortjener opmærksomhed”.

JydskeVestkysten har blandt andet skrevet om sagen. Det kan du læse om HER, HER og HER (kræver abonnement).

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top