Ær dem, der æres bør

En masse forskellige aktører har skylden for, at Danmark er oversvømmet og jordene forsumpet - skriver Bæredygtigt Landbrugs næstformand

Gustav Garth-Grüner

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Sandbygård, Glumsø

Mange står sædvanligvis i kø for at tage æren for en såkaldt grøn indsats. Hvor mon de er henne nu?

Hvor er de ansvarlige politikere, der bevidst har nedprioriteret vandløbsvedligeholdelsen af hensyn til kortsigtede økonomiske betragtninger?

Hvor er de grønne organisationer, der over en 20-30-årig periode har haft som mål at hæve vandstanden og bunden i de danske vandløb?

Hvor er de ansvarlige i kommunerne, der har ansat biologer og ikke hydrologer til at varetage vandløbsvedligeholdelsen?

Hvor er de meningsdannere, der har argumenteret for, at der er samme vandføringsevne i alle vandløb – oprensede som tilgroede, store som små?

Hvor er alle dem, der har forklaret, at forsumpet jord kan absorbere samme vandmængde vand, som tør jord?

Hvor er de ingeniørfirmaer, der har fremstillet dyre rapporter for kommunerne, der har forsvaret kommunernes forringede vedligehold?

De burde da alle stå frem, så de kan få anerkendelse, nu hvor deres store indsats viser sit værd med oversvømmelser og forsumpning til følge. Ær dem, som æres bør.

Og så må vi derefter se, hvilken ære der skal tilfalde dem, der har kæmpet for at få Værebo Å, Nørreå og alle vandløbene i Nordfyns Kommune tilbage til en tilstand, så de igen følger regulativerne, så der blandt andet er fjernet op til 70 cm sediment på visse strækninger – således at de, der bor langs disse vandløb, ikke oplever hverken massive oversvømmelser eller forsumpning. Men det er en ganske anden historie.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier).

6 kommentarer til “Ær dem, der æres bør”

  1. Ronni Novakovic

    Hold da op en gang vrøvl og meget fakta resistente holdninger den mand lider af. Det kunne være at man skulle indføre viden om vandløb på landbrugsskolerne, så i hvert fald de næste generationer af bønder aner noget om hvordan de fungerer! Sørgeligt at der er så megen “uvidenhed” inden for det fag!

    1. Lars Valentin Jensen

      Supergode argumenter med faglig indsigt. Bliv endelig ved med det. Jeg er sikker på, at du har et vandløb på din ejendom, og at du har ca. 50 års erfaring med, hvordan dræning og vandløbsvedligeholdelse hænger sammen.

  2. Historien i Bogense som I bliver ved basunere som om det er oprensningen der har hjulpet, mens der rent faktisk er lavet et overløb til et andet vandområde og det er dette der hovedsagligt sikre Bogense Bybæk mod oversvømmelse og ikke oprensningen. Hvordan kan det være vi altid skal høre fordrejet sandheder fra jer. Hvorfor nævner I ikke at mange lavbundsjordene har sat sig grundet dræning i 100 år, og det er årsag til den forsumpning vi er vidne til. Hvordan kan det være at når markerne ikke kan suge mere vand så påstår I det er vandløbets skyld, selvom marken ligger 2 km. Fra vandløbet med en højdeforskel på flere meter.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top