Millionregning for oversvømmelse

Oversvømmelser i en stor å, der løber videre i en smallere å, har dette forår kostet en producent af rullegræs ved Køge omkring to mio. kr.

Rullegræs ødelagt af oversvømmelse

Det er tab i millionstørrelsen, der har ramt Leopolds Rullegræs ved Køge.

Virksomheden, der – som navnet antyder – sælger rullegræs til haver, fodboldbaner og tørvegræstage, blev i det tidlige efterår og henover vinteren hårdt ramt af oversvømmelser på sin græsproduktion.

Som man kan se på videoen nedenunder, så betød oversvømmelserne, at store arealer med græsproduktion blev oversvømmet. Det gjorde, at arealerne blev ødelagt.

Leopold Asmussen, der er medlem af Bæredygtigt Landbrug, er ikke i tvivl om årsagen. Regulativet for Slimminge Å påskriver en bredde på 2,50 meter, men den løber over i Køge Å, der har en bredde på 1,25 meter. Kort efter løber Bøgede vandløb til, og det har en bredde på 1,00 meter. Samtidig er der en ringe grødeskæring i området.

”Det skal man ikke gå længe i skole for at kunne regne ud, at det ikke går. Jeg ville jo skifte slanger, hvis det var mit ventilbord til hydraulik. Så ville jeg skifte slanger til nogle større slanger”, siger Leopold Asmussen.

Logisk konsekvens

For ham er det logik, at et stort vandløb ikke kan presses ind i et lille vandløb, uden at der opstår problemer. Leopold Asmussen har sine græsmarker, der hvor Slimminge Å bliver til Køge Å.

Resultatet af oversvømmelserne kan ses af den nedenstående video. Som det fremgår, så er de grønne marker græsproduktionen, men oversvømmelserne langs åen har medført druknet græs, der har skiftet farve.

”Slimminge Å kommer med fantastisk meget vand, som den kan flytte. Så går den over i noget, der ikke kan flytte vandet. Det er derfor, oversvømmelserne kommer”, forklarer Leopold Asmussen.

Oversvømmelserne er et tilbagevendende problem, så det er ikke blot på grund af den store mængde nedbør tidligere i år. Det har kostet ham dyrt i dette forår.

”For mig smadrer det græs for lige omkring to mio. kroner denne gang. Året før kunne jeg skære græs hele vinteren, da det var en meget tør vinter”, fortæller han.

Dengang to myndigheder kunne beskylde hinanden

Både Køge Å og Slimminge Å hører under Køge Kommune. Sådan var det ikke tidligere. Indtil 2007 hørte Køge Å til Roskilde Amt, mens Slimminge Å hørte under kommunen, så de to myndigheder kunne tørre skylden af på hinanden.

Allerede i 1980 medgav Roskilde Amt, at der kun hvert andet år ville være kapacitet til, at vandet fra Slimminge Å kunne transporteres gennem Køge Å. Der var flere forslag til at løse problemet, men de blev aldrig til noget.

I 1990’erne hældte amtet alligevel store sten i Køge Å, så den kunne slynge sig mere, og de plantede træer langs den. Tanken var, at der ville komme mere skygge, og der derfor blev mindre behov for grødeskæring. Desværre gik træerne ud, da de ikke kunne tåle at stå permanent i vand som følge af den stigende vandstand, og Leopold Asmussen blev løbende påført tab. Det gjorde, at han i 2001 sendte en regning til amtet på 315.000 kr. Den blev dog ikke betalt.

Udvid vandløbet

Det har ikke hjulpet på villigheden til at gøre noget ved problemet, at det nu kun hører under Køge kommune.

Leopold Asmussen mener, at der er en løsning, som burde være oplagt for kommunen.

”Det er blot et spørgsmål om at udvide vandløbet, så der bliver plads til vandet, men det vil de ikke”, siger han.

Please accept statistikker, markedsføring cookies to watch this video.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top