Blå blok forlanger svar: Har regeringen en skjult dagsorden om at nedlægge dansk landbrug?

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har kaldt fødevareminister Mogens Jensen i samråd ovenpå flere landbrugsfjendtlige udspil

christiansborg-i-fuld-figur1000

Dyrkningsforbud på paragraf 3-arealer. Flytning af referenceåret for kvælstof. Nye, skærpede gødningskrav.

Der kunne skrives en hel bog om nylige tiltag, der har skabt vrede, skuffelse og frustration hos danske landmænd – og nu vil en samlet blå opposition have svar på, om regeringen overhovedet ønsker landbrug i Danmark.

Samtlige fem borgerlige partier bakker op

Det er Venstres Erling Bonnesen, som sammen med partifællen Jacob Jensen, DF’erne René Christensen og Lise Bech, den konservative Orla Østerby samt Nye Borgerliges Peter Seier Christensen og Liberal Alliances Henrik Dahl har kaldt fødevareminister Mogens Jensen (S) i åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget.

”Regeringen har gentagne gange sparket på landbruget og på forskellig måde forhindret landmændene i at udføre deres hverv. Nu forlanger vi at få at vide, om regeringen har en skjult dagsorden om at skære landbruget helt ned til sokkeholderne. Dét vil vi have et klart svar på”, forklarer Erling Bonnesen til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Skal vi fortsat have en fødevaresektor?

Det formelle samrådsspørgsmål lyder:

Skal der være en konkurrencedygtig, eksportorienteret fødevaresektor og landbrug i Danmark i fremtiden, og vil regeringen sikre, at forudsætningerne og vilkårene herfor er til stede – og i givet fald hvordan? Vil regeringen sikre fortsat videreudvikling af fødevaresektoren og landbruget i Danmark, herunder også med fokus på fortsat høj fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, bæredygtighed, natur og miljø – og i givet fald hvordan? Hvad er regeringens visioner for fremtidens fødevaresektor og landbrug i Danmark?

Lettelser for at imødekomme stramninger ønskes

De borgerlige samråds-spørgere har inden samrådet bedt om at få følgende spørgsmål skriftligt besvaret:

Vil regeringen tage initiativ til at forbedre konkurrencevilkårene for landbruget – og i givet fald hvordan, f.eks. med lettelser af byrder og omkostninger, med baggrund i at regeringen aktuelt forringer vilkårene for landbruget, f.eks. nye aktuelle krav på gødnings- og vandmiljøområdet, ændringer omkring år 1900-tals-problematikken i relation til vandplanerne og indgrebene/byrderne som følge af L 164 på paragraf 3-området?

Erling Bonnesen og Co. har ønsket, at det pågældende samråd bliver holdt her i juni, altså inden sommerferien.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top