Flere kvælstofkrav på vej mod landbruget

Der er to yderligere tiltag på vej ovenpå torsdagens udmelding – afslører notat fra Miljø- og Fødevareministeriet

kunstgødning-spredes-på-marken-hjemmeside

Ikke nok med at der skal indføres nye, lavere kvælstofnormer for humusjorde og stilles højere krav til udnyttelse af husdyrgødning – begge dele for, som det hedder, at ”styrke indsatsen for at beskytte vandmiljøet”.

Det skal også være slut med kunstgødning i efteråret, ligesom udbringning af fast husdyrgødning skal rykkes fra efterår til vinter.

Det afslører et notat fra Miljø- og Fødevareministeriet, som både Landbrugsavisen og Maskinbladet er kommet i besiddelse af. De to nyeste krav forventes at træde i kraft engang næste år – hvis de vel at mærke vedtages. Det kræver således inden da en drøftelse med EU-kommissionen.

Du kan læse Landbrugsavisens omtale HER og Maskinbladets artikel HER. Af omtalen HER fremgår det, at regeringens nye krav vil ramme økologerne særligt hårdt.

Bæredygtigt Landbrug har reageret skarpt mod de nylige kvælstofkrav rettet mod dansk landbrug – dét kan du læse mere om i pressemeddelelsen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top