Vandløbssag kommer for Højesteret

Bæredygtigt Landbrug støtter landmand i Højesteret i en absurd sag, hvor kommunen reelt vil tvinge en landmand til at ødelægge et vandløb. Ankestævningen bliver indleveret i dag

Gundtoft Å

Det vil ødelægge Gundtoft Å. Både for landmanden og naturen, men alligevel står Thisted kommune fast. Der skal lægges omkring en halv meter grus i det lille vandløb hos Christian Kappel. Det ser ellers kønt og idyllisk ud, men kommunen mener, at landmanden i 2015 gik for hårdt til værks, da han vedligeholdt vandløbet. En påstand som Kristian Kappel er uenig i. Vandløbet ligger langs hans marker, og efter han havde renset op, fik han et påpud om at lægge 287 m3 svarende til 430 tons gydegrus i vandløbet på en strækning på 608 meter.

Da vandløbet er en lille meter bred, så svarer det til, at der skal hældes et læs fra en lastbil i det hver 17. meter. Resultatet vil være, at drænene i hans og naboens marker ikke bare vil ligge under vandspejlet, men i de fleste tilfælde også under grus. Det ønsker Kristian Kappel ikke. Derfor er sagen nu på vej i Højesteret.

”En sag med så store konsekvenser, der er faldet så skævt ud, skylder vi alle at forsøge at få omgjort. Derfor støtter vi Kristian”, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup om baggrunden for, at organisationen støtter Kristian Kappel.

Nyt forsøg

Kristian Kappel tabte sagen i landsretten. Der var dog uenighed blandt de tre dommere. I landsretten anførte Thisted Kommune, at ”udlægning af de angivne mængder gydegrus kan udlægges i bunker og op langs brinkens sider”.

Kristian Kappel og hans advokat Birgitte Nygaard Christensen fra Interlex mener, at det er absurd, at man vil have ham til at retablere vandløbet ”mere” end der er fjernet.

De mener, at sagen er principiel, hvilket er en af grundene til, at de tager den til Højesteret. En ting er, at de ikke mener, at Kristian Kappel har været for hårdhændet i vedligeholdelsen af vandløbet. En anden er, at vandløbslovens § 54, stk. 1. taler om genoprettelse af den tidligere tilstand. De mener ikke, at det må gå ud over ”genoprettelse af den tidligere tilstand”. Derfor giver det ikke mening, når kommunen vil have, at der skal placeres gydegrus op ad brinkerne og i bunker, når det aldrig tidligere har været sådan i Gundtoft Å.

Det er en opfattelse, som Hans Aarestrup deler.

”Der er tale om en sag, hvor vores medlem har foretaget en på alle måder passende oprensning. Der er vedligeholdt i et omfang som gør, at hans dræn kan fungere. Der er fjernet slam og aflejringer, men det er ikke gravet dybere end til den oprindelige bund. Derfor er det helt skævt, når kommunen forlanger, at der skal fyldes så meget grus i”, siger han.

Hans Aarestrup var for nylig på besøg hos Kristian Kappel, og du kan se en video om vandløbet HER.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top