Mon ikke forklaringen er spildevand…

Løgstør-landmand kommenterer her indrømmelserne af, at der er fejl i beregningerne bag vandplanerne

vand-land-skov-tina

Af Bent Hjort Knudsen, Vestervang Allé 89, 9670 Løgstør

I DMI og GEUS indrømmer man nu, at der er fejl i beregningerne bag vandplanerne.

Det tog lang tid, før man indrømmede det til trods for, at der i årtier har været påpeget bevidste fejl/manipulationer i modelgrundlaget bag kravene til landbrugets udledning af kvælstof (N) til vort vandmiljø.

Ingen – hverken myndigheder eller politikere – har hidtil villet undersøge selv dokumenterede fremlagte fejl. Miljøministeren har dog fornylig indrømmet, at forurening af Øresund ikke er landbrugets skyld.

Dårlig undskyldning

Disse vandplaner, som udelukkende er baseret på modelberegninger, er blevet beskyldt for at være bygget til af begrunde store reduktionskrav til landbrugets N-udledning. I disse modeller står ligefrem, at der ikke er taget hensyn til andre eventuelle kilder til udledning af N, hvilket i sig selv burde diskvalificere sådanne modeller.

DMI bruger nu som ”undskyldning”, at man for 10 år siden ”i de meget komplicerede beregninger” indførte en ny målemetode, ”hvilket muligvis kan have ført til fejl”. Det er virkelig en pinlig bortforklaring!

Forklaringen er vist, at det nu er kommet frem, at de kæmpe-udledninger af spildevand ikke har været medregnet i modellerne, som regulerer landbruget.

Det må nu stå klart for alle, at de døde hummere i Kattegat i 1986 ikke var forårsaget af landbruget i Danmark, men forårsaget af spildevand fra hele Øresundsområdets storbyer.

Kæmpe skandale

Fornylig kunne TV2-Lorry oplyse, at Københavns Kommune over fire år havde udledt 35 milliarder liter (35 millioner tons) urenset spildevand til Øresund (tør slet ikke tænke på tiden før Renseanlægget Lynetten).

For at få disse astronomiske tal ned på jorden kan det oplyses, at det svarer til, at der over fire år dagligt er kørt 1000 tankvognslæs med 24 tons urenset spildevand ned i Øresund (hver dag) – og formentlig tilsvarende mængder fra andre Øresunds-kommuner.

Invalidering af et helt erhverv

At DMI siger, at deres meget ”komplicerede beregninger” ikke inkluderede disse gigantiske udledninger i vandplan-beregningerne, illustrerer vel udmærket, hvorfor modellerne er beskyldt for at være konstrueret til at begrænse landbruget uden noget reelt fagligt belæg. DMI og miljøministerens indrømmelser diskvalificerer hermed de danske vandplaner, som – hvis de føres ud i livet – vil invalidere landbrugserhvervet.

Det er helt forståeligt, at erhvervet i mange år har haft dyb mistillid til fagligheden og troværdigheden bag vandplanerne.

Skrot vandplanerne

Erhvervet følte sig tvunget til at føre en retssag mod staten – ingen ville høre på selv dokumenteret kritik. Vandplanerne bør naturligvis skrottes – og dele af Miljøministeriet ligger i ruiner, glemte fagligheden og førte populistisk politik.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i avisen Nordjyske. Skribenten er medlem af Bæredygtigt Landbrug og har sagt god for, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

3 kommentarer til “Mon ikke forklaringen er spildevand…”

  1. Finn Christensen

   Det må du da vist lige forklare lidt nærmere. Hvordan kan manglende hensyntagen til udledninger fra andre kilder end landbruget være til ugunst for BLs synspunkter??

 1. Bent H. Knudsen , Løgstør .

  Til P.E. Hansen : DMI gør her , som de plejer at gøre , nemlig at lave et stort nummer ud af at fokusere på tekniske detaljer i små og ” meget kompliserede ” mellemregninger inde i modellerne , for dermed at aflede opmærksomhed på de fundamentale fejl , der er i modellerne bag Vandplanerne.
  Danmarks Tekniske Universitet har om modellerne skrevet :
  1. Kvælstof fra andre geografiske steder end dansk land ( central-europæiske floder ) er der ikke taget højde for i modellerne
  2. Spildevandsudledninger fra renseanlæg er heller ikke inddraget .
  3. Mange modeller kræver flere hundrede % reduktion i landbrugets udledning af N . ( her kan man godt se , at det ser forkert ud ) — Her sætter man så et tilfældigt tal ind — 50% el. 75% ind . Det er rene gæt — ren manipulation , hvilket der er dokumentation for .
  4. DTU tilføjer : Usikkerhederne ved modellernes opgørelser af indsatsbehov er så store , at man ikke kan konkludere , at der i det hele taget er et indsatsbehov . Det vil på den baggrund være uansvarligt at iværksætte
  omkostningstunge indsatser .
  DTU`s dokumentation har fuldstændig fjernet det faglige grundlag bag de Danske Vandplaner , som DMI`s analyse af vandprøver intet ændrer på
  De danske vandplaner har intet fagligt belæg . Er rene ” politiske ” gæt , og bør derfor skrottes .

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top