Bærer Fødevarestyrelsens folk smitten rundt på minkfarmene?

Fødevarestyrelsens medarbejdere overholder ikke minkbranchens kodeks for at færdes fra minkgård til minkgård, og det kan bære smitten rundt

logo-softshelltoej-logo-bl-3

Bæredygtigt Landbrug har fået kendskab til foruroligende retningslinjer, som Fødevarestyrelsen har for de medarbejdere, der nu arbejder med at optælle og nedslagte mink på minkgårde i Nordjylland og andre steder i landet.

Siden arbejdet begyndte, er smitten eksploderet med foruroligende hast.

Nærliggende teori

De retningslinjer, Fødevarestyrelsen har udstukket for deres medarbejdere, er langt fra den virkelighed, pelsdyravlerne normalt lever med for at minimere risikoen for smitte blandt deres dyr.

”Det er så galt, at det er nærliggende at tro, at det er Fødevarestyrelsen selv, der bringer smitten fra gård til gård”, siger direktør Hans Aarestrup, Bæredygtigt Landbrug.

”Det er utroligt, at de ikke som minimum overholder det, der er gængs smittebeskyttelse ikke bare i minkbranchen, men også ved andre produktionsdyr med høje standarder”, fortsætter Hans Aarestrup.

Kun styrelsens folk har adgang

Mange minkavlere har nærmest barrikaderet sig på gården for ikke at få smitten ind. De eneste, der kommer ind, er styrelsens folk, fordi de tiltvinger sig adgang.

De retningslinjer, styrelsens folk arbejder efter, er langt fra de regler, som både minkavlere og dyrlæger samt andre, der normalt kommer på minkgårde, overholder. Så sent som d. 14. oktober 2020 udsendte Fødevarestyrelsen endda en dispensation til dyrlægerne og alle minkgårde fra krav om gennemførelse af fysiske rådgivningsbesøg i minkfarme med obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale. På den måde fremgår det, at styrelsen selv er klar over smitterisiko ved fremmøde på en gård.

Andre regler for styrelsens ansatte

Alligevel gælder andre regler for styrelsens egne medarbejdere. Bare et enkelt eksempel: Andre skal holde 48 timers karantæne, når de bevæger sig fra ikke smittet gård til ikke smittet gård. Færdsel mellem farme er helt minimeret i øjeblikket. Dyrlæger kommer kun undtagelsesvis på gårdene under denne pandemi.

Fødevarestyrelsens medarbejdere må tage fra smittet besætning til smittet besætning, og de må tage fra ikke-smittet besætning til ikke-smittet besætning på selv samme dag.

Fødevarestyrelsens medarbejdere må tage fra en smittet besætning til en ikke smittet besætning med 48 timers karantæne – uden at være testet – og denne virus er kendt for at smitte både fra menneske til mink og fra mink til menneske. Den er kendt for, at mange ikke får symptomer, og inkubationstiden er langt længere end de 48 timer.

Disse regler for styrelsens medarbejdere er bekræftet af Fødevarestyrelsen i en mail til Bæredygtigt Landbrug.

”Vores værste anelser er blevet bekræftet – og vi er rystede”, siger Hans Aarestrup.

Svaret fra Fødevarestyrelsens medarbejder til Bæredygtigt Landbrug:

Regler og procedurer som Fødevarestyrelsens medarbejdere skal følge i forbindelse med besøg i minkfarmene.

Overordnet:

– Hvis en medarbejder har været i en smittet minkfarm, skal der skal gå 48 timer, før vedkommende kan komme i en ikke smittet besætning.

– Medarbejdere skal bruge værnemidler i form af kirurgisk maske og tætsluttende briller.

– Medarbejdere, der er involveret i aflivninger, benytter beskyttelsesdragter med friskluftfilter.

– Alle medarbejdere, der kommer i besætningerne, opfordres til at lade sig teste én gang om ugen.

­- Når en medarbejder forlader en besætning, vasker og desinficerer medarbejderen tøj og støvler, og tager bad ved tilbagekomst til kontoret.

– Medarbejdere er ikke omfattet af krav om karantæne, når de tager fra én smittet besætning til en anden smittet besætning.

Du spørger:

Kan samme medarbejder nå at tælle mink op på flere farme samme dag?

– ja, medarbejdere må tage fra smittet besætning til smittet besætning og de må tage fra ikke-smittet besætning til ikke-smittet besætning. Medarbejdere må ikke tage fra en smittet besætning til en ikke-smittet besætning.

Kan medarbejderne fortsætte på en ny farm dagen efter, arbejdet er afsluttet på en anden farm med enten optælling eller aflivning eller andet arbejde på en farm.

– hvis de har været i en smittet besætning, skal der gå 48 timer, før de må komme i en ikke-smittet besætning.

Hvor ofte testes personalet, der arbejder på smittede farme?

– Medarbejdere bliver testet for COVID-19 én gang om ugen.

Hvor ofte testes personale, der arbejder på ikke-smittede farme?

– Medarbejdere bliver testet for COVID-19 én gang om ugen.

Hvordan informeres Fødevarestyrelsens folk og de folk, der er hyret ind til at hjælpe på farmene, om disse karantæneregler?

Både ved den første indgang til minkfarme og ved skifte fra en farm til en anden.

Alle medarbejdere bliver grundigt introduceret til opgaven – herunder karantæneregler.

Hvordan sikres, at regler for karantæne overholdes?

I planlægningen sikrer vi, at der går mindst 48 timer mellem besøg i smittet farm og ikke smittet farm.

Har I fået testet personale positive, efter de har arbejdet på ikke-smittede farme?

– jeg afventer svar.

Har I fået testet personale positive, efter de har arbejdet på smittede farme?

– jeg afventer svar.

Hvor mange drejer det sig om?

– jeg afventer svar.

Hvordan behandles personale med positive coronatests?

– Smittede medarbejdere skal følge de almindelige regler for smittede personer jfr. retningslinjer fra Styrelsen for patientsikkerhed. Dvs. selvisolation indtil symptomfrihed i 48 timer, og personer, der udpeges som nærkontakt, går i selvisolation og testes på 4. og 6. dagen.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

3 kommentarer til “Bærer Fødevarestyrelsens folk smitten rundt på minkfarmene?”

  1. Poul Evald Hansen

    Jeg kan intet bevise, men en nok så sandsynlig forklaring er spredning med minkfoder fra foderfabrikkerne.

  2. Freddy K. Jensen

    Jeg synes det er noget af en beskyldning at komme med, over for fødevarestyrelsens folk. Har man noget konkret at have det i? eller er det bare en løs påstand.

  3. BRSPORT Rasmussen

    Hvordan kommunikeres disse retningslinjer til det udenlandske personale? hvordan sikres det at de overholder disse regler? Set i lyset af sagen i Ringsted, hvor retningslinjerne ikke blev overholdt frivilligt…..

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top