Minkaflivninger bygger på usikkert grundlag

Regeringen er gået i gang med aflivning af mink uden at have sikret sig, at der er et reelt fagligt grundlag for det. Venstres Fødevare- og landbrugsordfører har sendt en række kritiske spørgsmål til ministeren

erling-bonnesen

”Vi har fået at vide, at smitten ikke er luftbåret. Så er spørgsmålet til regeringen: Hvorfor så slå så mange raske mink ihjel?” spørger Venstres fødevare- og landbrugsordfører, Erling Bonnesen.

Han mener, at fødevareministeren og regeringen står på kviksand i minksagen og synker længere og længere i. Senest er der kommet et notat ”Vurdering af effekt af strategi og virkemidler ved Covid-19 i mink fra Dansk Veterinær Konsortium”.

Erling Bonnesen fortæller, at det ikke indeholder en direkte anbefaling af hverken 7,8 km zone eller konkret valg af zonestrategi. Notatet henviser til tyndt matematisk grundlag, få minkgårde, og det er behæftet med en række centrale forbehold overfor en eventuel effekt af præventiv aflivning af raske mink. Der er samtidig et forbehold for afstandseffekten.

Venstremanden mener, at det stiller alvorligt kritisk lys på regeringens såkaldte strategi, som mere og mere ligner, at regeringen blot stikker fingeren op i luften for at mærke om sagen lægger sig, samtidig med at regeringen forsøger, at vise handlekraft ved at slagte løs på både smittede og ikke smittede dyr på minkfarmene.

Erling Bonnesen har derfor stillet en række spørgsmål til Fødevareminister Mogens Jensen, som han forventer vil blive svaret senest den 20. oktober.

”Regeringen henviser til et yderst spinkelt grundlag, tilsyneladende helt uden omtanke på at regeringen tager levebrødet ud af munden på mange mennesker, ikke alene direkte på minkfarmene, men også for mange mennesker og arbejdspladser i tilknytning til erhvervet”, siger Erling Bonnesen.

Spørgsmålene kan ses nedenfor.

Miljø- og Fødevareudvalget

Til: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling

Dato: 13. oktober 2020

Spørgsmål til fødevareministeren:

MOF alm. del

Spørgsmål 99

Hvilke overvejelser og begrundelser har ministeren om de menneskelige konsekvenser for de rigtig mange mennesker, der bliver berørt, ikke alene direkte

på minkfarmene, men også i de mange afledte erhverv og job, som nu ser deres fremtid og job alvorligt truet, som følge af regeringens politiske beslutninger om

også at nedslagte mange raske dyr på minkfarmene?

Spørgsmål 100

Hvilke overvejelser har ministeren, når regeringen fratager rigtig mange minkavlere deres levegrundlag uden ordentlig kompensation og tilmed gennemfører forskelsbehandling af avlerne vedrørende kompensationen?

Spørgsmål 101

Hvilke overvejelser har ministeren, og hvilke initiativer vil ministeren tage til sikring af tilstrækkeligt dansk avlsmateriale, så dansk minkproduktion kan regenerere sig til sikring af fortsat dansk mink- og pelsproduktion i verdensklasse?

Spørgsmål 102

Vil ministeren kommentere, at det er et yderst spinkelt grundlag, hvorpå regeringen tager sine beslutninger om minkhåndteringen, jf. ”Vurdering af effekt af strategi og virkemidler ved COVID-19 i minker og mink” (MOF alm. del – bilag 28)?

Vurderingen, der er udarbejdet af KU/SSI, er bemærkelsesværdigt spinkel, da den:

1) Ikke indeholder en direkte anbefaling af hverken 7,8 km eller konkret valg af zonestrategi,

2) alene er udarbejdet ud fra et meget begrænset matematisk datagrundlag (20 minkgårde i Nordjylland),

3) er behæftet med en række meget centrale forbehold overfor henholdsvis en eventuel effekt af præventiv aflivning af raske mink, en afstandseffekt og en varig effekt på grund af de forventelige nye introduktioner til de tilbageværende minkbesætninger fra det humane smittereservoir.

Det undrer derfor, at vurderingen skulle udgøre det faglige grundlag for den politiske beslutning om at slå mink ned i 7,8 km store zoner. Som situationen tegner sig nu, vil strategien med de 7,8 km zoner medføre nedslag og destruktion af mere end 4 millioner mink, det vil sige både smittede, usmittede og raske mink, der har renset sig for virus og nu har antistoffer mod virus.

Knap 30 pct. af de danske mink, inklusive en meget stor del af den unikke verdensledende avlsstamme, står således p.t. til at blive slået ned med afsæt i en faglig vurdering, der fremstår chokerende tynd.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top