BL’s retssag om efterafgrøder skal afgøres i landsretten

Det viser, hvor vigtig og principiel sagen er, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist

Nikolaj Schulz

Bæredygtigt Landbrug har stævnet den danske stat for de obligatoriske målrettede efterafgrøder – og dét retsopgør hæves nu til at blive et anliggende for landsretten og ikke byretten.

”Jeg er glad for, at vores indstilling følges – sagen er principiel, og det rette sted at starte sagen vil være landsretten”, fortæller Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz.

Bæredygtigt Landbrugs gødnings- og vandplanssag, der har rødder i stævningen af staten for vandområdeplanerne tilbage i december 2016, verserer i forvejen ved Vestre Landsret. BL tog i september i år endnu et skridt i kampen for den danske landmands gødning – da foreningen stævnede staten for de obligatoriske målrettede efterafgrøder. BL har parallelt med retssagen en tilsvarende sag, verserende ved Miljø- og Fødevareklagenævnet.

”Det er en selvfølge, at vi i kampen for at sikre landmanden nok gødning forfølger de regler, der ikke er juridisk rigtige”, fortæller Nikolaj Schulz.

Chefjuristen hæfter sig i øvrigt ved, at Landbrugsstyrelsen netop har udarbejdet en miljøvurdering for de målrettede efterafgrøder for år 2021. Det sker ifølge styrelsen af ”forsigtigheds”-grunde og af hensyn til ”verserende sager”.

”Så må vi se, om reglerne for de obligatoriske målrettede efterafgrøder for 2021 er juridisk rigtige – jeg er ikke overbevist, men så tager vi bare en tur til”, fastslår Nikolaj Schulz.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

(Ovenstående er også sendt ud som pressemeddelelse, du kan eksempelvis se Landbrugsavisens artikel via linket HER samt Maskinbladets historie HER og Effektivt Landbrugs vinkel HER).

Scroll to Top