Egedal Kommune gav ulovlig drikkevandstilladelse

Den nordsjællandske kommune ønsker at indføre BNBO-områder for at sikre rent drikkevand – men har samtidig givet ulovlige tilladelser til pesticider og biocider over kravværdien

drikkevand

I Egedal Kommune vil man beskytte drikkevandet ved at lave boringsnære beskyttelsesområder, også kaldet BNBO.

Det er for at undgå, at der kommer pesticider og nedbrydningsprodukter i drikkevandet.

Alligevel har kommunen ikke haft problemer med at give dispensationer til forhøjede koncentrationer i drikkevandet. Disse har siden vist sig at være ulovlige. De pågældende vandværker har ovenikøbet overtrådt tilladelserne og haft endnu højere koncentrationer, uden at Egedal Kommune greb ind.

Dispensation til vandværker

Det ene af vandværkerne er Ledøje Vandværk, der fik lov til at overskride kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter for nedbrydningsproduktet N,N-dimethylsulfamid, DMS, der især stammer fra tolylflouanid. Det er et svampemiddel, der har været brugt i især træbeskyttelse og maling. Den populære Gori-maling fra Dyrup har haft det som aktivstof. Desuden har tolylfluanid været anvendt som pesticider til en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter indtil 2007. Se mere HER.

Vandværket fik lov til at sende vand ud til forbrugerne med 1,0 mikrogram pr. liter i en to-årig periode fra oktober 2019 til oktober 2021, men i marts 2020 nåede koncentrationen op på 1,6 mikrogram.

BL-direktør: Det ene ser man igennem fingre med…

”Det virker mærkeligt, at en kommune på den ene side vil indføre en nultolerance for pesticider i drikkevand ved at forbyde sprøjtning, men på den anden side vil give tilladelse til langt højere kravværdier og samtidig ser gennem fingre med, at de bliver overtrådt”, siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

Han peger på, at Miljøstyrelsen nævner brugen af maling og træbeskyttelse som hovedårsagen til DMS i grundvandet. Det gør ikke, at man forbyder enhver form for udendørsmaling.

”Kommunen vil gerne pålægge landbruget restriktioner, men samtidig lukker man øjnene for, at malingen fra plankeværket løber ned i grundvandet”, siger Hans Aarestrup.

Forkert praksis hos Miljøstyrelsen

Det er dog ikke kommunens fejl, at vandværket har fået en ulovlig tilladelse. Det er en forkert praksis hos Miljøstyrelsen, der er baggrunden. Her har man givet tilladelse til, at kommunerne både kunne give tilladelse til relevante og ikke-relevante nedbrydningsstoffer. I forhold til EU-reglerne på området må man ikke give dispensation til relevante nedbrydningsstoffer. Forskellen mellem de to grupper er, at de ikke-relevante nedbrydningsstoffer hverken har nogen miljømæssig eller sundhedsmæssig risiko. De kan altså hverken påvirke planter, dyr eller mennesker.

Det andet vandværk, der har fået en dispensation, er Nybølle Vandværk. Det gælder stoffet metaldehyd, der blandt andet er blevet anvendt som sneglemiddel. Her blev der givet tilladelse til op til 0,2 mikrogram pr. liter. Denne blev også overskredet.

“Efter gældende regler”

Bæredygtigt Landbrug ville gerne have interviewet de ansvarlige hos kommunen. Vi blev bedt om at sende vores spørgsmål til kommunen, som man ikke svarede direkte på. På mail fortæller Bo Vesth (V), som er formand for Miljø- og teknikudvalget:

”Vi har i Egedal valgt at give dispensationer i forhold til drikkevandskvalitetskravene. Det har vi gjort efter de gældende regler og i tillid til, at Miljøstyrelsen har sikret, at de danske regler overholder EU-retten. Det har nu vist sig, at Miljøstyrelsen ikke har fortolket EU-direktivet korrekt. Det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over”, lyder det.

”Det ændrer ikke på, at vi jo fulgte gældende regler, og at vi i god tro har givet dispensationerne. Det er vigtigt at understrege, at vi i den forbindelse har sikret os, at der ikke er en sundhedsrisiko ved de koncentrationer i drikkevandet, der er givet dispensation til – det har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet”, tilføjer udvalgsformanden.

Ikke til fare for sundheden

Styrelsen for patientsikkerhed har været inde over beslutningerne for at vurdere eventuelle sundhedsmæssige risici. Som med reelt alle fund af pesticider og nedbrydningsprodukter var konklusionen ganske naturligt, at de forhøjede grænser ikke var til fare for sundheden.

”Så status er, at der er givet gyldige dispensationer i god tro til vandværkerne, og at vandværkerne arbejder aktivt på at finde en løsning på overskridelserne. Vi afventer lige nu Miljøstyrelsens udmelding om den videre proces, herunder i forhold til de gældende dispensationer”, skriver udvalgsformanden Bo Vesth.

Det er dog op til Miljøstyrelsen, om tilladelserne fortsætter med at være gyldige.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

4 kommentarer til “Egedal Kommune gav ulovlig drikkevandstilladelse”

  1. Poul Evald Hansen

    Tror I ikke målingerne er forfalskede. Landbruget forurener jo slet ikke drikkevandet ifølge jer.

      1. Jan Hansen. Poul plejer ikke at sætte sig ind i sagerne. da det som regel ikke passer i hans dagsorden

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top