Landmand – vær stolt af dit erhverv!

Det virker, som om den nuværende landbrugspolitik er blevet en politik, man kun drager frem, når der skal skældes ud og indkræves skatter samt findes ofre

høst 19 - 25.08.19 hvede

Af Knud Nielsen, byråds-, regionsråds- og folketingskandidat, Nye Borgerlige

Kære landmænd.

Hvor lang tid vil I finde jer i at blive marginaliserede?

Håndteringen af coronakrisen er blot endnu et eksempel på den ringeagt, som der udvises landbruget.

Hvor længe vil I finde jer i at blive brugt som prygelknabe for de venstreorienterede partiers miljøpolitik, og uvidende politikeres skattepolitik?

Forskruet billede

Det er desværre flertallet af Folketingets medlemmer, som ikke har kendskab til jeres virkelighed. At være landmand er ikke bare et erhverv, men en livsstil, hvor arbejde, hjem og fritid oftest smelter sammen i rammen af et landbrug.

Det fremstår desværre også ofte, som om landbruget og landmændene er skyldige gerningsmænd og dårlige mennesker i den forskruede miljøpolitik.

Det samme billede tegner sig ofte, når debatten går på dyrevelfærd. Landmænd, som behandler dyr efter forgodtbefindende, men hvor virkeligheden er, at behandler man dyr dårligt, bliver produktionen dårlig, og ingen landmænd ønsker at se på deres dyr mistrives eller at forringe deres produktion.

Erhvervet er ikke en uudtømmelig kilde

Landbruget er ikke en uudtømmelig kilde for indtægter til staten. At staten starter med at pålægge afgifter i form af ejendomsskatter og miljøafgifter er forkert. Landmanden skal beskattes, når pengene er tjent og ikke før.

Og vi kan gå et skridt videre: Overimplementering af EU-direktiver og nationale regler og bestemmelser fylder alt for meget og udhuler konkurrenceevnen og nedsætter produktionen. Dette skal minimeres, så det ikke fylder hverdagen med administration uden gavn for nogen.

Vi ønsker arealstøtten afviklet over tid, så der kan blive lige vilkår og muligheder for udvikling af landbrugserhvervet.

Kære landmænd, I er om nogen med til at vedligeholde og udvikle vores natur og landskaber i samarbejde med den danske befolkning. Det samarbejde skal styrkes, så vi både tilgodeser naturen, men også skaber vilkår, så I landmænd kan producere effektivt og udvikle erhvervet – hvilket I gør allerede, men det bliver glemt i politikernes regnestykke.

Tak, fordi I viste flaget

I skal være mere synlige i debatten og kræve vilkår, som gør det attraktivt at være landmand, og at det igen bliver attraktivt at bo på landet. Det virker, som om den nuværende landbrugspolitik er blevet en politik, man kun drager frem, når der skal skældes ud og indkræves skatter og findes ofre, så man kan flytte fokus rent politisk.

Tak, fordi I viste flaget rundt omkring i Danmark i forbindelse med minkudslettelsen. Det gør det nemmere at få blikket rettet mod jer og jeres problemer, når I på demokratisk og fredelig vis viser jeres utilfredshed.

Der skal selvfølgelig også siges tak til de fiskere, som deltog, og som står med mange af de samme problemstillinger som landmændene. Vi vil selvfølgelig også kæmpe for jeres erhverv.

Fakta fremfor teori

Nye Borgerlige vil skabe vilkår for jer landmænd og fiskere igennem færre regler, enklere love og mindre bureaukrati. Ved hjælp af lovbunden garanti om lige konkurrenceforhold og via regulering baseret på fakta og data frem for teori og computermodeller. Igennem lavere skatter og færre tilskud samt bedre muligheder for øget produktion.

Nye Borgerlige vil hjælpe jer både nu og fremover. I skal ikke være marginaliserede, men være stolte af det erhverv, som igennem århundreder har dannet grundlaget for danske råvarer og dansk eksport.

(Indlægget er også sendt som læserbrev til diverse medier. Skribenten har ligeledes ønsket teksten offentliggjort på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top