Sikring mod vandløbsoversvømmelser er nødvendig

Reduceret grødeskæring vil uvægerligt føre til, at flere arealer forsumpes og oversvømmes - lyder advarslen fra landmand og BL-medlem Carsten Søborg

carsten-søborg-til-hjemmeside

Af Carsten Søborg, næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug, Tranumvej 22, Birkelse, 9440 Aabybro

Vandrådet for Limfjorden har nu indgivet høringssvar til Miljøstyrelsen med forslag til, hvordan de lokale vandløb skal passes i tredje vandplanperiode, der løber frem til 2027.

Det gælder om at sikre, at vores vandløb på trods af den øgede nedbør stadig kan lede vandet væk fra vores haver, kældre, veje og marker.

I den fælles udtalelse understreges det, at der ikke må ske indgreb uden en konkret vurdering af det enkelte vandløb, og at vandføringsevnen ikke må ændres – medmindre det aftales konkret med de enkelte lodsejere i området. Det er godt.

Mindretals-udtalelse

Alligevel giver den fælles indstilling problemer. Derfor har jeg, som repræsentant for Bæredygtigt Landbrug, været nødt til at komme med en mindretalsudtalelse. Heri påpeger jeg, at de i alt ca. 75 mio. kr., der ønskes afsat til vandløbsforanstaltninger og vandløbsrestaureringer i alle Limfjords-kommunerne, ikke vil være tilstrækkeligt til at opnå målopfyldelse, fordi der samtidig skal ske ændringer af vedligehold i form af reduceret grødeskæring.

En sådan reduceret grødeskæring vil være i direkte modstrid med det fælles vandrådsønske om, at vandløbene skal kunne lede vand væk.

En såkaldt ”hvidbog” fra Aalborg Kommune påpeger endda, at der skal stå grøde i hele vandløbets bredde! Det er direkte ulovligt og vil være i strid med Folketingets politiske aftale fra 2. april 2014 (vækstaftalen for landbrug), hvor det fremgår, at man skal undgå utilsigtede oversvømmelser og forsumpning af landbrugsjord.

Sådan bør pengene bruges

Med de godt 11 mio. kr., der ønskes afsat til fysiske vandløbsindsatser i Aalborg Kommune i tredje vandplanperiode, er der stor risiko for, at vandføringsevnen i kommunens vandløb bliver forringet, hvis hvidbogens forslag om reduceret grødeskæring følges. Folketinget har ikke kunnet finde en acceptabel kompensationsmodel for lodsejere, derfor blev ændret vedligehold fjernet som et virkemiddel til opnåelse af god økologisk tilstand.

Reduceret grødeskæring vil uvægerligt føre til, at flere arealer forsumpes og oversvømmes. Det gælder alle Limfjords-kommuner. Derfor bør alle Limfjords-kommunernes 75 mio. kr. afsættes til sikring af vandløbene, så de klimabestemte oversvømmelser i og fra vandløbene kan undgås.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse nordjyske medier samt i landbrugspressen, du kan bl.a. se Effektivt Landbrugs version HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top