Landbruget i naturen

Det dyrkede land og biodiversiteten kan sagtens trives side om side - skriver et af Bæredygtigt Landbrugs bestyrelsesmedlemmer

ann-louise-1

Af Ann Louise Worsøe Jørgensen, Ph.d., cand.scient. biologi/bioteknologi, landmand, naturplejer og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Klausholmvej 56, Brovst

En stor del af min juleferie foregik ude i marken sammen med en hær af gæs, svaner og 14 rådyr, der nød at spise mine afgrøder.

Jeg nød at se dem, mens jeg tog prøver af min jord. Jordprøverne er nødvendige, da Landbrugsstyrelsen mener, at min jord består af strandsand. Jeg måtte derfor i aktion for at bevise, at min jord ikke er standsand, men lerholdig jord. Det har stor betydning for fagligt korrekt tildeling af næringsstoffer. Korrekt tildeling af gødning er nødvendigt, så afgrøderne får tilstrækkeligt at spise og dermed trives – samtidig med at der ikke tildeles for meget, fordi det ikke er til gavn for hverken mig eller omgivelserne. Det er almindelig landmandsviden.

Når jeg går rundt derude i den friske luft, kommer jeg til at tænke over mange forhold. Det første, der falder mig ind, er, hvor godt naturen med viber og stære, rådyr og harer trives her side om side med de dyrkede marker – og hvor stor en daglig glæde det er.

Der er ingen modsætning

Jeg ville ønske, at mange flere måtte opleve det – i stedet for at tro, at landbrug og en fri, vild natur er hinandens modsætninger. Her fra mit udkigsvindue ude i marken trives det dyrkede land og biodiversiteten side om side.

I løbet af året nyder jeg stære, lærker, skestorke og havørne. Jeg nyder orkideerne, ja og også de mange insekter, der summer om dyrene og mig. Det er føde til fuglene. Jeg vil gerne invitere fugletællerne fra Dansk Ornitologisk Forening herud – så de kan opleve, hvor fuglene trives, og få alle ”mine” fugle med i de årlige opgørelser.

Når jeg skal ind, gælder det papirarbejdet, der synes så fjernt herude. Det er besluttet, at der skal tages landbrugsjord ud til natur og klimatiltag. Hvorfor ikke bare lave regler, så det er hensigtsmæssigt at have naturområder på enhver landbrugsbedrift?

Myndighederne forhindrer mere natur

Landbrugsstyrelsen burde ikke lave så mange bump på vejen for de landmænd, der ønsker at have mere natur på bedriften. Det er da mystisk, at man ikke pga. regler kan producere effektivt og ressourceoptimeret på landbrugsjorden – og samtidig give plads til naturen.

Der er jo god plads til begge dele, når der vises gensidigt hensyn. Det giver også både mad og glæde.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i en hel del dagblade samt i landbrugspressen, du kan eksempelvis læse Maskinbladets udgave HER samt Effektivt Landbrugs netversion via linket HER).

Scroll to Top