”Det kan ikke nytte noget, at der er et racerløb mellem de enkelte lande!”

Det er europæiske fremfor nationale løsninger, der skal til – også når det gælder metanudslip fra køer

køer-i-stald

Bæredygtigt Landbrug har sagt og skrevet det igen og igen:

Lad nu være med at overregulere dansk landbrug, så produktionen flytter til andre lande med et meget større miljø- og klimaaftryk.

Nu fremføres det samme argument på Verdens Bedste Fødevarers hjemmeside. Her fortæller Venstres Europa-parlamentariker Asger Christensen om sin kamp for at sænke metanudslippet og vel at mærke gøre det uden at mindske antallet af køer. Og Jesper Bering, som er direktør for virksomheden Nordan AgriCore – der arbejder for at sænke metanudslippet hos malkekvæg – giver også sit besyv med:

”Det kan ikke nytte noget, at der er et racerløb mellem de enkelte lande. At man kæmper for at kunne tage æren for noget. Det er vigtigt at fokusere på, at det er europæiske løsninger i stedet for nationale. Vi skal stå sammen, hvis metanudslippet skal sænkes. Det gælder landbrugets overlevelse”, siger han.

Du kan se hele artiklen på Verdens Bedste Fødevarers hjemmeside via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top