Kvælstofkrav er galimatias!

Landbrugspakken bliver undermineret af nye tiltag, og landbruget smadres af uopnåeligt udledningsmål, forklarede Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør ved mandagens webinar

kunstgødning-spredes-på-marken-hjemmeside

Et opdateret udledningsmål på maksimalt 36.600 tons kvælstof om året er ikke bare totalt urealistisk og håbløst – det er rent galimatias!

Dét fortalte Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen, da BL mandag aften havde inviteret foreningens medlemmer til onlinemøde om de kommende vandområdeplaner. Det uopnåelige kvælstofmål vil ødelægge dansk fødevareproduktion, lød det ikke bare fra den faglige direktør – men også fra Venstres landbrugs- og fødevareordfører Erling Bonnesen, som ligeledes gav sit besyv med på aftenmødet:

”Vi står nu ved klippekanten. Ambitionen om de 36.600 tons kan slå dansk landbrug af landkortet – minimum 40 % af erhvervet vil blive udslettet”, som Erling Bonnesen formulerede det.

Han understregede, at Venstre og vennerne i hele blå blok vil bekæmpe planerne:

”Vi vil gerne være med til at udvikle dansk landbrug, men uden at ødelægge det bestående”, forklarede Erling Bonnesen.

Tag fat i jeres politikere!

Jørgen Evald Jensen efterlyste på onlinemødet en konkret handlingsplan fra de ansvarlige politikere og gennemgik tekniske detaljer om bl.a. kvælstof-reduktion, -udvaskning og -udledning, ligesom han gentog budskabet om, at det ikke er tiltag på dyrkningsfladen, der løser omgivelsernes eventuelle miljøudfordringer. Den faglige direktør fortalte også, hvordan rammevilkårene for gødning i dansk landbrug har udviklet sig såvel negativt som positivt i nyere tid. Landbrugspakkens ikrafttræden fra 2016 gav således – efter en del magre år – på ny danske landmænd mulighed for at give afgrøderne tilstrækkeligt med næring. Disse fremskridt bliver imidlertid nu undermineret bid for bid af den nuværende socialdemokratiske regerings forskellige tiltag.

”Man er i gang med at vedtage nogle ting, der presser landbruget ud af Danmark. Så tag fat i de politikere, I kender”, lød opfordringen på mødet fra Jørgen Evald Jensen.

BL kæmper sagen, også juridisk

Bæredygtigt Landbrug gør som forening sit til at italesætte problemet i forhold til både politikere, embedsværk, forskere og offentlighed. Og BL’s chefjurist Nikolaj Schulz understregede på mødet, at BL – som en åbenlys del af foreningens DNA – ligeledes fortsætter med at føre diverse retssager i forsøget på at beholde landmandens gødning. Udover forskellige specifikke retsopgør om gødning kører BL også fortsat en overordnet sag målrettet selve vandplanerne.

Et par hundrede BL-medlemmer nåede at runde onlinemødet, der bød på stor spørgelyst om bl.a. Markager-sagen og den overdrevne danske fokus på kvælstof.

Du kan fra tirsdag morgen gense hele mandag aftens godt og vel en time lange møde på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top