Hvor er det CO2-effektive fokus?

Det er en katastrofe, at der bliver fokuseret så ensidigt på at nedbringe Danmarks CO2-udledning ved at tage jord ud af drift og pålægge landbruget og industrien restriktioner

Jørgen Brønd hos BL

Af Jørgen Brønd, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Thyrasmindevej 5, 8700 Horsens

Er verden og Danmark på vej ud af en CO2-tangent, der ikke har nogen reel betydning for jordens opvarmning? Det ser på mange måder sådan ud.

USA’s energiinformation har netop offentliggjort tal for vores totale energiforbrug i 2018 og det forventede energiforbrug i 2050.

Her fremgår, at energiforbruget i 2050 vil være ca. 50% større end i 2018. Det vil ikke betyde så meget i klimaregnskabet, hvis energiforbruget blot stiger mindre end den vedvarende energi, der bliver taget i brug i perioden.

Det altoverskyggende problem

Det er bare ikke tilfældet ifølge prognoserne. Det forventes nemlig, at der i 2050 vil blive brugt sammenlagt 27% mere kul, olie og naturgas, end der bliver brugt i dag. Det er 27% mere olie, kul og gas, der bliver brændt af, og bidrager til at opkoncentrere CO2 i atmosfæren med global opvarmning til følge.

Det er det altoverskyggende problem, politikerne bør koncentrere sig om. Vores energiforsyning skal lægges om til vedvarende energi, så vores produktion og forbrug ikke bidrager til øget CO2-emision.

Politikerne tager de forkerte opgør

I stedet for at fokusere på de største syndere jagter politikerne rundt i manegen mange mindre områder, hvor CO2-gevinsten er meget dyrt købt, og hvor hverken teknikken eller vidensniveauet er på plads. CO2-afgifter på vores produktion i Danmark er også en lappeløsning, der i stedet vil resultere i, at produktionen bliver flyttet til lande, der i vid udstrækning producerer på kul.

Der bør arbejdes målrettet og i første omgang fokuseres ensidigt på at få udfaset alle fossile brændstoffer. Teknologierne er til rådighed i form af solceller, vindmøller og atomkraft.

Atomkraft har mange aversion imod, fordi der i den gamle form efterlades affaldsprodukter. Der er dog ny teknologi på vej, hvor atomaffald kan genanvendes. Ifølge Bill Gates er der således bare i USA atomaffald nok, der kan genbruges i nye mere effektive metoder til at dække USA’s samlede energiforbrug i 100 år.

Ødelagt landbrug og fattigt samfund

Selv om A-kraft er en varm kartoffel, er vi nødt til at anvende den i langt større målestok end i dag, hvis vi virkelig vil gøre noget godt for klimaet, da kul og olie ellers bliver ved med at være den direkte årsag til temperaturstigninger på jorden. De gode tiltag med sol og vindenergi kan ikke alene følge med.

Derfor er det en katastrofe, at der bliver fokuseret så ensidigt på at nedbringe Danmarks CO2-udledning ved at tage jord ud af drift og pålægge landbruget og industrien restriktioner – uden de store CO2-gevinster. Det vil være ødelæggende for landbruget og gøre samfundet fattigt. Så fattigt, at vi reelt ikke får råd til at omlægge til reel vedvarende energi.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse medier, bl.a. regionalaviserne Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad og Fredericia Dagblad samt i landbrugspressen, du kan eksempelvis læse Fredericia Dagblads netversion HER samt Effektivt Landbrugs onlineudgave via linket HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top