Kære renseanlæg – hvorfor offentliggør I ikke tallene, hvis der ikke er noget at skjule?

Knud Jeppesen går i rette med formanden for Ringkøbing Renseanlæg, som påstår, at udledningstal er nemt tilgængelige for offentligheden

spildevand-fra-overløbsrør

Af Knud Jeppesen, moderne landmand, Tørringvej 30, Sandvad, 7300 Jelling

Replik til Helge Albertsen, formand for Ringkøbing Renseanlæg, som påstår, at Puls-databasen med alle kommunernes indberetninger af spildevandsdata er offentlig for enhver.

Nej, det er den ikke, man skal søge aktindsigt for at få den udleveret.

Andre forsyningsselskaber er mere åbne

Og med hensyn til, om der skjules noget, har jeg ikke kunnet finde tal på jeres hjemmeside om, hvor meget Forsyningen renser, og hvor meget der lukkes ud gennem de 280 overløbssteder rundt i kommunen. Så hvis der ikke er noget at skjule – hvorfor offentliggør I så ikke tallene, så jeres forbrugere kan se, hvor dygtige I er til at rense, og hvor meget der lukkes renset og urenset direkte ud i vandmiljøet? Det kan man da nemt finde ud af på mange andre forsyningsselskabers hjemmesider.

Så kunne forbrugerne selv have set og spurgt til hvorfor – at mens næsten alle andre kommuner lukkede noget mindre mængde overløb ud i tørkeåret 2018 – ja, så lukkede Ringkøbing mere ud i 2018 end i det meget regnfulde år i 2017? Håber ikke, der er fejl i nogle af tallene.

Masser af stramninger i forhold til landmændene

Og nej – jeg forsøger ikke at dreje fokus væk fra landbruget, vi har fået masser af stramninger i mange år, og vores kvælstofudledning er halveret de seneste 20 år. Mens rensningsanlæggenes udledning af næringsstoffer ikke er faldet spor i over 20 år, fordi der ingen stramninger er foretaget. Og så er det påfaldende, at der altid kun fokuseres på kvælstof og ikke alle de andre ting, der lukkes direkte ud, og som kun kommer fra renseanlæg og deres overløb.

En forskel, der sjældent nævnes, er, at kvælstof fra landbrug er mest på nitratbasis og let omsættelig og frigiver ilt, mens kvælstof fra spildevand mest er på ammoniumbasis, er tungt omsættelig og forbruger ilt.

Helge Albertsen siger også, at ”så skal der naturligvis ikke ledes affald ud fra overløbsbygværker”. Men i 2019 er der udledt så meget organisk stof (lort m.m.), at der skal forbruges over 320.000 kg ilt (COD) til at fjerne det igen. Måske det medvirker til iltsvind?

Hvad siger fisk og badegæster til dén melding?

Men det er nu tankevækkende, at Helge Albertsen synes, det er fint, at forsyningen sender karklude og ikke så meget kvælstof ud i fjorden.

Jeg tror, Miljøstyrelsen har ret i, at der skal måske kigges lidt nærmere på den rist. Så er hullerne nok så store, at det mest er løbehjul og cykler, der holdes tilbage. Jeg tror nu heller ikke, fisk og badegæster er så vilde med karklude og andet toiletskrald i fjorden.

(Indlægget har også været bragt på Dagbladet Ringkøbing-Skjerns hjemmeside, dén version kan du se via linket HER. Det læserbrev, som Knud Jeppesen reagerer på, kan du læse HER. Det oprindelige læserbrev, der satte debatten i gang, findes HER. Knud Jeppesen er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top