”Miljøministeren må give vismændene et kraftigt rap over fingrene!”

Venstres Erling Bonnesen har stillet spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin ovenpå Bæredygtigt Landbrugs kritik af fejlbehæftet rapport

bonnesen

”Det er rystende, at de miljøøkonomiske vismænd slagter landbruget for åbent tæppe. Hvis ikke miljøministeren reagerer, så må vi bare konstatere, at så er regeringen enig i, at så skal landbruget slagtes”.

Dét siger Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen, efter at Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup – både i avisen Effektivt Landbrug samt overfor medlemmerne af Folketingets miljø- og fødevareudvalg – har kritiseret de åbenlyse fejlberegninger, der ligger til grund for vismændenes nylige rapport om bl.a. CO2-afgiftens effekt på kvælstofudledningen.

”Miljøministeren bør sætte de miljøøkonomiske vismænd på plads og give dem et kraftigt rap over fingrene for udueligt arbejde”, forklarer Erling Bonnesen til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside.

Venstre-manden har nu bedt miljøminister Lea Wermelin (S) om at kommentere artiklen i Effektivt Landbrug og de i artiklen rejste problemstillinger. Hun skal bl.a. redegøre for og svare på, om ministeren er enig i, at de miljøøkonomiske vismænds beregninger ikke stemmer med de faktiske forhold i virkeligheden, og at de økonomiske vismænd dermed tegner et forkert billede af forholdene samt af virkningen af en CO2-afgift.

Du kan læse mere om sagen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top