Hov – ålegræsset påvirkes af andet end kvælstof!

Også fiskeri med bundredskaber som bundtrawl og muslingeskrabere påvirker ålegræsset, der er en indikator for god økologisk tilstand i vandmiljøet

Ålegræs copyright Wikipedia

Når der skal findes årsager til havmiljøets tilstand, fokuseres der i Danmark som oftest på kvælstof (og landbrug). Men måske burde man kigge andre steder hen i jagten på såkaldte presfaktorer…

Ifølge Landbrugsavisen påvirker også fiskeri med bundredskaber som bundtrawl og muslingeskrabere ålegræsset – der er en vigtig indikator for god økologisk tilstand i vandmiljøet. Konklusionen kommer fra forskere fra DTU Aqua og DCE fra Aarhus Universitet, der har kigget på sagen på foranledning af Miljøstyrelsen.

Du kan læse mere i artiklen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top