BL’s næstformand: Regeringen taler med to tunger

Ministre siger, at regeringen vil holde hånden under landbrugets arbejdspladser, samtidig med at kvælstofreduktioner vil betyde en udfasning af landbrugsproduktionen

gødning

”Regeringen fører folk bag lyset!”

Så kontant er meldingen fra Bæredygtigt Landbrugs næstformand Peter Kiær i Maskinbladet – der følger op på Bæredygtigt Landbrugs protester over den socialdemokratiske regerings udspil til en såkaldt grøn omstilling af landbruget.

Peter Kiær hæfter sig i interviewet ved, at ministrene bag udspillet siger, at man gerne vil holde hånden under landbrugets arbejdspladser og siger, at innovationen i landbruget skal fortsætte med baggrund i en stærk produktion.

”Men når man så læser i teksten, at man i 2030 vil reducere den udledte mængde kvælstof med 15.000 tons, så er det jo én til én det forslag, Aarhus Universitet er kommet frem med. Nemlig at kvælstofudledningen skal reduceres til de her 37.000 tons N”.

Peter Kiær mener derfor, at regeringen taler med to tunger i sit udspil – der utvivlsomt kan føre til en udfasning af den danske landbrugsproduktion.

Du kan læse hele interviewet i Maskinbladet via linket HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top