Statsministeren bluffer dansk landbrug

Hvis regeringens landbrugsudspil kører igennem, får det store konsekvenser for den massive danske fødevareeksport

såning-3

Af Asger Christensen (V), medlem af Europa-Parlamentet, og Erling Bonnesen (V), folketingsmedlem og fødevareordfører

Først fjernede statsminister Mette Frederiksen egenrådigt med et fingerknips hele minkerhvervet i Danmark.

En grotesk, stærkt kritisabel og helt uansvarlig beslutning, som har kostet hele minkerhvervet livet, og Danmark mister eksport for mange milliarder.

Et borgerforslag med forslag om, at statsminister Mette Frederiksen skal i rigsretten, har samlet flere end 50.000 underskrifter og er netop blevet behandlet i Folketinget.

I Venstre støtter vi klart forslaget og vil stemme for det. Desværre viser debatten, at der ikke er flertal for det i Folketinget.

I stedet er der nu nedsat en gransknings-kommission, der skal se nærmere på det juridiske i den hovsa-beslutning, som statsministeren traf om at slagte hele minkbranchen.

Vil regeringen overhovedet have landbrug i Danmark?

Mange spørger: ”Hvad bliver det næste? Vil regeringen overhovedet have landbrug i Danmark?”

Statsministeren siger, at ”Danmark er et landbrugsland”, og det netop udsendte landbrugsoplæg fra regeringen er ledsaget af mange plusord fra regeringen om dansk landbrug, så man skulle tro, at alt er godt, men…

Ved nærmere gennemlæsning er regeringens landbrugsudspil fyldt med bluf og nye krav til danske landmænd, men det er pakket godt ind, og de nye krav blev stort set ikke nævnt i regeringens udmelding.

Skrappe krav på gødningsområdet

Nye skrappe krav på gødningsområdet ligger som en tikkende bombe i oplægget til dansk landbrug.

Det skal vi have set nærmere på i de kommende forhandlinger, og vi stiller en række spørgsmål til indholdet i udspillet.

Samtidig lægger regeringen op til at omfordele en del af landbrugsstøtten, hvor regeringen lægger op til, at landbrugsstøtten skal finansiere andre formål, således at konkurrenceevnen samlet set svækkes for den store fødevareeksport. Det kan få store konsekvenser for danske arbejdspladser i fødevaresektoren.

Ikke så underligt har forbundet NNF udtrykt stor bekymring for slagteriarbejdspladserne m.fl.

Arbejdspladserne skal blive i Danmark

I Venstre er linjen klar. Vi vil ikke jage gode danske arbejdspladser ud af Danmark.

Så bliver fødevarerne blot produceret i andre lande, herunder Tyskland, Holland, Polen, Frankrig m.fl.

I Venstre siger vi klart: Der skal fortsat kunne drives stort eksportorienteret landbrug i Danmark.

Vi skal fortsat udvikle på det nye – vi skal ikke beskære det bestående.

Forbrugerne bestemmer, hvad der skal i indkøbskurven.

Nej til kødafgift

Vi er helt med på, at et nyt spirende marked er startet helt i det små med større fokus på flere plantebaserede fødevarer i forskellige varianter, også ud over de mange grøntsager og andre grønne fødevarer, vi i forvejen spiser, men vi siger også meget klart, at der fortsat skal produceres kød i Danmark.

De gode kostråd siger, at vi skal spise varieret, og forbrugernes smagsløg er meget forskellige.

Der skal fortsat være konkurrencedygtige rammer til at producere både svinekød og oksekød i Danmark.

Danske fødevarer er blandt de fødevarer i verden, der produceres med de laveste miljø- og klimaftryk.

I Venstre siger vi klart nej til ny kødafgift.

Vi bider os fast i forhandlingsbordet

Hvis regeringens landbrugsudspil kører igennem, så vil det gå hårdt ud over den store danske fødevareeksport.

Det vil vi ikke være med til i Venstre, og vi har tænkt os at forsøge at bide os fast i forhandlingsbordet, og vi vil i forhandlingerne i Folketinget arbejde for, at der fortsat skal være et stort udviklingsorienteret landbrug i Danmark, og at vores fødevareerhverv fortsat skal have konkurrencedygtige rammevilkår på verdensmarkedet.

Fødevaresektoren bidrager med rigtig mange milliarder i eksportindtægter, der hjælper med at finansiere vores fælles velfærd og langt over 100.000 arbejdspladser i hele fødevareerhvervet.

Det vil vi ikke kaste overbord i Venstre.

De store tidsler i regeringens landbrugsudspil skal pilles ud.

Nogle lavbundsjorde kan godt tages ud – men betalingen skal være rimelig

Der er få gode ting i regeringens landbrugsudspil. F.eks. viderefører regeringen, at der kan tages nogle af de såkaldte ineffektive lavbundsjorde ud af drift, typisk kendt som lave mosearealer.

Det vil være godt for klimaet at udtage disse lavbundsjorde, mod erstatning for det tab der påføres efter grundloven.

Samtidig ville det også være godt, hvis vi kan få sat gang i en række nye forsknings- og udviklingstiltag, f.eks. mere græsprotein til at erstatte soya fra Sydamerika, nyt præcisionslandbrug, landbruget som energileverandør og meget mere.

Vigtigt dansk input i europæiske forhandlinger

Lige nu er EU-landbrugsstøtten også til forhandling i EU-parlamentet, rådet og kommissionen, hvor man skal blive enige om den europæiske landbrugsaftale. Her er det set med danske øjne vigtigt at arbejde for, at der skal være nogenlunde lige vilkår for landmændene i hele EU.

Det er en meget vanskelig øvelse, da flere EU-lande trækker i forskellige retninger.

Derfor er det meget vigtigt, at Danmark er med ved forhandlingsbordet i Bruxelles.

De øvrige europæiske lande kæmper for gode vilkår for deres landbrug.

I Venstre knokler vi for gode vilkår og udviklingsmuligheder for dansk landbrug og hele fødevaresektoren i Danmark med rigtig mange afledte erhverv rundt i hele Danmark.

(Indlægget er sendt direkte til Bæredygtigt Landbrug med henblik på offentliggørelse på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top