Dansk miljøpolitik bør for en EU-dommer

Arrogancen driver ned ad væggene i Miljøministeriet - skriver Effektivt Landbrugs chefredaktør om afvisningen af international kritik

Jakob Lund-Larsen

Af Jacob Lund-Larsen, chefredaktør for Effektivt Landbrug

Hvis den danske miljøindsats for alvor virkede, ville resultaterne være synlige i vandmiljøet.

Det er de ikke.

Der mangler bevis for, at indsatsen, der indiskutabelt handler om at reducere kvælstof fra dyrkningsfladen i landbruget, virker. Og når der intet bevis kan fremføres, skal Danmark selvfølgelig ikke indføre flere kvælstofrestriktioner, der ikke beviseligt virker.

En mand der ved, hvad han taler om…

Det er på nogenlunde ædrueligt dansk det, den portugisiske professor João G. Ferreira konkluderer om den danske vandmiljøindsats i en uvildig Seges-rapport. Vores miljøindsats skal skaffe os god økologisk tilstand, sådan som EU kræver i Vandrammedirektivet. Det opnår vi ikke, konkluderer professoren, der har rådgivet EU om implementering af Vandrammedirektivet. Så han ved, hvad han taler om.

Men nu forsøger Miljøministeriet at afvise den portugisiske eksperts betydelige kritik af selvsamme ministeries årtier lange og ensidige kvælstoffokus. Indsatsen virker tilsyneladende fremragende, konkluderer ministeriet, som fejer enhver udenlandsk ekspertkritik af bordet. Men bevisførelsen fra det danske ministerium er helt og aldeles fraværende.

Søforklaringer fra anonyme embedsfolk

Det er således et møghamrende arrogant svar, som ministeriet kommer med. Overraskende er det måske ikke. Men arrogant. For det er kvælstof, der fokuseres på i Danmark. Og der er intet bevis for, at indsatsen virker. Kun en masse søforklaringer fra anonyme embedsfolk. Og den er også gal med det danske ministeriums juridiske overblik. ”En korrekt implementeringsindsats (af Vandrammedirektivet i Danmark, red.) er således udelukket”, konkluderer en belgisk professor.

Også her driver arrogancen ned ad væggene i Miljøministeriet. Holdningen synes at være, at man her er ret så ufejlbarlige. Og end ikke professorer, som rådgiver EU-Kommissionen om EU’s Vandrammedirektiv, har man tilsyneladende andet end et skuldertræk tilovers for.

Professor: Embedsværket kører friløb

Det er derfor indlysende, at der fra alle sider i dansk landbrug skal kæmpes for, at de mange relevante spørgsmål omkring den danske implementering af EU’s Vandrammedirektiv kan komme for EU-Domstolen.

Skulle man bruge et vidne i en sådan retssag, kan man fint henvende sig til KU-professor Peter Pagh. Han har i Effektivt Landbrugs spalter rettet en sønderlemmende kritik mod Miljøministeriet, som han har beskyldt for at vildlede Folketinget: ”Embedsværket kører fuldstændig friløb. Og det har ikke ændret sig, selvom ministrene er blevet udskiftet gennem de mange år”, sagde Peter Pagh til Effektivt Landbrug om de seneste 30 års miljøpolitik i Danmark.

Hvad siger EU-retten mon?

Hvad mon en EU-dommer vil sige til sådan en melding fra Danmarks førende miljøjurist? Og hvad mon svaret er til de portugisiske og belgiske eksperter, som er på linje med den danske professor?

Er de fulde af løgn?

Det skal vi da have afklaret.

Jo før, jo bedre.

(Indlægget har også været bragt som leder i Effektivt Landbrug, du kan se avisens onlineversion via linket HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside). 

Scroll to Top