Fødevarestyrelsen forsøger at ophøje egne påfund til lov

Vi kan naturligvis ikke acceptere styrelsens egne selvbestaltede regler, lyder det fra svineproducent

gris2-1000px

Af Joachim Clausen, bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter

Jeg vil gerne komme med en advarsel til mine kollegaer:

Hvis du har en brokgris, som du sætter i sygesti, og du retter dig efter bekendtgørelsen om beskyttelse af svin, så risikerer du at få problemer med Fødevarestyrelsens kontrol.

Kontrollanterne har nemlig fået pålagt en såkaldt ”vejledning” i kontrol af brokgrise af Fødevarestyrelsen, hvor de skal gå langt ud over det, som lovgivningen siger. Det er naturligvis slet ikke i orden.

Kontrolbesøg

Jeg faldt over denne urimelighed, da jeg for nylig havde uanmeldt kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen i min besætning. Besøget forløber uden bemærkninger fra deres side, men da vi står og kigger på sygestierne, vil kontrollanten lige gøre mig opmærksom på, at de havde fået en ny præcisering i deres vejledning om kontrol af dyrevelfærd, når det drejer sig om brokgrise.

I Fødevarestyrelsens vejledning står der nemlig: ”Såfremt der vurderes, at et stort brok hos en gris ikke er af sådan en karakter, at dyret skal aflives/slagtes straks, skal dyret anbringes i sygesti med et tykt lag strøelse. Det vurderes i denne sammenhæng, at en blød gummimåtte ikke er tilstrækkeligt jævnfør Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse”.

Den bløde gummimåtte…

Mine sygestier er indrettet i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om Beskyttelse af svin, hvor der står: ”I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal, jf. stk. 3 og 4, være med et blødt underlag. Underlaget kan bestå af en gummimåtte eller strøelse i en tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet”.

Mine sygestier er indrettet med en blød gummimåtte, og den pågældende dag havde jeg ikke brokgrise i sygestien. Men hvis jeg havde haft det, kunne Fødevarestyrelsen påtale, at jeg ikke fulgte deres vejledning og i værste tilfælde trække mig i retten på den baggrund.

Der må simpelthen ikke herske tvivl om, hvorvidt en brokgris skal have en sygesti, der er indrettet anderledes i forhold til de andre sygestier, vi har.

Selvbestaltede regler

Vi kan naturligvis ikke acceptere, at Fødevarestyrelsen laver deres egne selvbestaltede regler, der går videre end kravene i bekendtgørelsen.

Fødevarestyrelsen må lige som alle andre vente på en politisk beslutning om at ændre bekendtgørelsen, og sker det ikke, må Fødevarestyrelsens teknokrater naturligvis styre deres lyster til at ophøje egne holdninger til lov.

Det er ikke i orden at forsøge at ophøje en vejledning til lov, så det skal naturligvis høre op.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i landbrugspressen, du kan eksempelvis læse Effektivt Landbrugs netversion via linket HER. Danske Svineproducenter har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top