Kommunes indstilling: Aflyser BNBO-restriktion

Med hjælp fra Bæredygtigt Landbrug ser Veddum Vandværk ud til at slippe for restriktioner i forbindelse med et BNBO-område

Veddum Vandværk

Forbud mod sprøjtning med pesticider og reduceret brug af gødning. Det var det, en lokal landmand stod overfor i nordjyske Veddum, men den indstilling har kommunens administration nu ændret.

”Det var aldrig sket uden hjælp fra Bæredygtigt Landbrug. De fandt fejlene i kommunens argumentation, og det har gjort, at kommunen nu har ændret deres afgørelse”, siger Karsten Gade fra Veddum Vandværk.

Vandværket stod ellers til at skulle have BNBO-restriktioner mod dets vilje.

Kræver 15 meter lerlag

Sagen tog sin begyndelse, da Mariagerfjord Kommune ville lave restriktioner i Veddum til trods for, at der aldrig har været problemer med kvaliteten af drikkevandet i den lille landsby.

Bæredygtigt Landbrug hjalp med at dokumentere, at der aldrig er fundet pesticider eller nitrat i vandværkets vand. Dette var dog ikke nok til at stoppe kommunen. Flere lokale kommunalpolitikere gik i medierne og mente, at vandværket ikke under nogle omstændigheder skulle fritages for restriktioner.

Det skete blandt andet på grund af, at Miljøstyrelsens kort over nitratfølsomme områder i Danmark viste, at der i Veddum Vandværks område var følsomhed. Kortet er lavet på baggrund af Jupiter-databasen, der indeholder alle målinger for grundvandet. Der, hvor der er mere end 15 meter ler, anser Miljøstyrelsen det for at være sikkert. I den profil, Mariagerfjord Kommune havde fået udarbejdet, var der 12-14 meters lerlag.

Forkert borerapport

Bæredygtigt Landbrugs gravearbejde i den offentlige Jupiter-database viste en fejlplaceret borerapport. Til den ene af Veddum Vandværks to boringer var tilknyttet en borerapport, der viste et lerlag, der kun var fem meter, mens den anden borerapport viste næsten 25 meter. Disse to rapporter gav et gennemsnitligt lerlag, der var mindre end de 15 meter.

Borerapporten med de fem meters lerlag var fra 1974. Da den blev indleveret til myndighederne i 1977, fik den en påtegning med håndskrift med et forkert DGU-nummer. Dette nummer er unikt for hver boring. Da borerapporten årtier senere blev indført i Jupiter-databasen, kiggede man kun på dette nummer. Derfor blev de geologiske lag for en boring, der slet ikke hører til hos Veddum Vandværk, indtastet hos dem.

Bæredygtigt Landbrug gennemgik selve borerapporten, hvor det fremgik, at adressen, der var skrevet på i 1974, var fra et andet sted.

Efter at have overbevist GEUS om, at dette var tilfældet, blev det rettet i Jupiter-databasen. Der var et lerlag, der var betydeligt tykkere, end de havde antaget. Derefter har Bæredygtigt Landbrug assisteret Veddum Vandværk med korrespondance i forhold til de relevante myndigheder. Kommunen accepterede efterfølgende, at den havde en forkert profil af geologien i området.

“Dygtig faglig sparring fra BL”

Det har gjort, at Mariagerfjord Kommunes administration ikke længere mener, at der er et fagligt grundlag for restriktioner i Veddum. Derfor vil man nu henvende sig til Miljøstyrelsen for at få kortet ændret.

”Det har været utrolig dejligt at have dygtig faglig sparring fra Bæredygtigt Landbrug. De har pillet kommunens sag fra hinanden, og vi ser frem til at kunne fortsætte med at drive vores vandværk, som vi altid har gjort”, siger Karsten Gade.

Sagen skal dog først afgøres i Mariagerfjord Kommune og i Miljøstyrelsen.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top