Bonnesen: S-kritik er useriøs

Der skal ændres på reglerne for efterafgrøder. Der skal mere fleksibilitet til, mener Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen

erling-bonnesen

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen giver ikke meget for den kritik Anders Kronborg har været ude med i medierne. Den socialdemokratiske politiker har angrebet Venstre og Jacob Ellemann-Jensen for at være dem, der har lavet de rigide regler for efterafgrøderne.

Erling Bonnesen erkender, at det var Venstre, der indførte reglerne, men han peger på, at Venstre gjorde klart, at det blot var det første skridt, og at der skulle flere tiltag til, der ville gøre det mere fleksibelt. De nye regler blev overhalet af valget i juni 2019.

”Anders Kronborgs kritik blafrer i luften. De har ikke fulgt op på reglerne og fået dem gjort fleksible, sådan som vi havde planlagt”, siger Erling Bonnesen.

Tre ting i spil

Helt konkret har Erling tre forslag, der skal gøre efterafgrødereglerne mere spiselige for landbruget. Det første er, at det skal være muligt for landmanden at lade afgrøderne stå længere, hvis de bliver sået senere end den 20. august. Altså sådan at en overskridelse af datoen bliver modsvaret af en tilsvarende længere periode med efterafgrøder i den anden ende.

Det andet forslag er en efterafgrøde-bank, så landmanden kan spare op over flere år i forhold til efterafgrøderne. Dette er muligt i dag i forhold til de pligtige efterafgrøder, men ikke i forhold til de målrettede. Det skal ifølge Erling Bonnesen være muligt begge steder fremover.

Det tredje område Erling Bonnesen vil have taget op er muligheden for at mindske udvaskningen af kvælstof gennem nitrifikationshæmmere.

”Samlet skal det gøres mere fleksibelt for landmanden med flere alternativer til efterafgrøder, så det bliver nemmere at planlægge sit flerårige sædskifte”, siger Erling Bonnesen.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top