Skru op for fødevareproduktionen

For nylig kaldte en studievært hos Danmarks Radio (DR) landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug (BL) for en højreekstremistisk landbrugslobby. Så har man da ligesom valgt side hos statsmediet

Jakob Lund-Larsen

Selvsamme DR har tilsyneladende besluttet at udelukke enhver, der kunne tiltænkes at sige noget kritisk om FN’s klimarapport, der tegner et dystert billede af verdens klimaudfordringer.

DE KRITISKE KLIMA-RØSTER er stort set elimineret fra DR’s univers. Forskere, som via deres forskning er nået frem til andre resultater end FN’s folk, findes i virkeligheden. Blot ikke i den virkelighed, som DR beskriver.

UDE I VIRKELIGHEDEN går der som bekendt også landmænd rundt. Nogle af disse har organiseret sig. Eksempelvis i Landbrug & Fødevarer (L&F) eller i BL. Måske endda begge steder. Senest har den højreekstremistiske landbrugslobby, som DR-værten altså præsenterede BL som, slået fast, at klimaforandringerne skal tages alvorligt.

DET SYNES VI ikke at kunne finde noget specielt ekstremistisk i. Heller ikke højreekstremistisk.

Midt i det hele har BL så også valgt at fremlægge konkrete forslag til klimaløsninger. Noget tilsvarende har L&F gjort. Landbruget har således stribevis af helt jordnære, konkrete forslag til, hvordan vi mennesker får taget livtag med klimaet på en konstruktiv måde.

I BL’S KLIMAFORSLAG, som kan læses i dagens avis, er der naturligvis ikke noget udskamning og nedlukning af dansk landbrug på dagsordenen. Det er ellers »god latin« hos en række politikere og hos andre interessentorganisationer.

Påstanden synes nærmest at være, at jo større dele af dansk landbrug, der kan lukkes ned i halen på minkmassakren, desto bedre for klimaet.

IFØLGE LANDBRUGET ER det som bekendt ikke klimavenligt at lukke verdens mest klimaeffektive fødevareproducenter ned. For verden efterspørger i stigende omfang fødevarer. Derfor skal disse produceres dér, hvor input og output er i bedst muligt klima-balance. Det er tilfældet i Danmark. Og landbrugets organisationer og deres medlemmer, de mennesker som producerer vores fødevarer, spiller i dén grad med på klimadagsordenen.

MEN DE »TILLADER« sig altså at komme med konstruktive forslag, som handler om at udvikle den klimavenlige, danske fødevareproduktion fremfor at afvikle. Det er så langt fra ekstremisme, som man næsten kan komme. Derimod er det voldsomt ekstremistisk at advokere for at udskamme og tvangslukke de danske fødevareproducenter, som beviseligt producerer nogle af klodens allermest klimavenlige produkter målt pr. produceret enhed.

(Indlægget har også været bragt som leder i Effektivt Landbrug, du kan se avisens onlineudgave via linket HER. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Scroll to Top