Reduceret jordbearbejdning stormer frem

Næsten en femtedel af dansk landbrugsjord dyrkes nu med reduceret jordbearbejdning. Dansk landbrug viser sin omstillingsparathed, mener faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug

mark1000x400

Ploven bliver brugt mindre og mindre i Danmark. Der var i 2020 næsten 500.000 hektar landbrug med reduceret jordbearbejdning. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Det svarer til 19,0 % af det samlede landbrugsareal. I 2016 var det 10,8 %, mens det var 13,6 % i 2018.

Det er en stigning på 140.000 hektar – 1.400 km2 – fra 358.000 ha til 498.000 ha siden den seneste opgørelse i 2018. Til sammenligning er Lolland 1.243 km2. Reduceret jordbearbejdning bliver af biologer rost for at være bedre end økologisk og konventionelt landbrug, når det drejer sig om biodiversitet.

For den faglige direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen, fortæller det om, hvilken indstilling danske landmænd har.

”Det viser, at dansk landbrug er omstillingsparat. Hvis der er noget, der giver mening, så klør man på”, fortæller han.

Statistikken overrasker ham ikke. Det er en udvikling, han også oplever i sit arbejde som rådgiver.

Da der også ifølge de seneste tal er 11,7 % økologisk areal, så er under 70% af Danmarks landbrugsareal konventionelt landbrug. Landbrugsarealet er samlet faldet med ca. 700.000 hektar – 7.000 km2 – siden 1938.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top