Af Peter Seier Christensen, landbrugs- og miljøordfører, Nye Borgerlige

Nu fremfører Danmarks Naturfredningsforening og venstrefløjen i Folketinget at der i Danmark simpelthen ikke rent vand til de kommende generationer. Årsagen skal være brugen af pesticider og andre sprøjtemidler. Landbruget er, traditionen tro, skydeskive for alle miljøaktivisternes anklager.

Som altid, når Danmarks Naturfredningsforening og venstrefløjen i Folketinget er involveret, er det ikke den faglige debat, der er i højsædet – men et krav om udtagning af endnu mere landbrugsjord. Det vil sige endnu en begrænsning af dansk landbrugs fødevareproduktion.

Det er den samme sang vi hører, når det gælder klima, biodiversitet, miljø – og nu altså det danske drikkevand: Begræns det selvstændige, effektive fødevareproducerende landbrug.

Men, kritikken mod landbruget er forfejlet. Der er ikke fagligt belæg for på denne måde at udskamme dansk landbrug i denne sag. Landbrugsarealet i Danmark er faldet fra 75,8 % i 1938 til 59,8 % i 2016. Det er et areal på størrelse med Sjælland, der er taget ud af produktion. Skovarealet er vokset fra 3-4 % i 1805 til 14,7 % i dag.

Mildere planteværnsmidler

Læg dertil at landbruget i dag anvender planteværnsmidler, der påvirker miljøet langt mindre. Og, landbruget bruger langt mindre mængder end hidtil. Landbruget har således færre arealer at dyrke på samtidigt med at landbruget har værnet om rent grundvand i årevis.

Ingen drikkevandsboringer er sløjfet på grund af anvendelse af planteværnsmidler på dyrkningsfladen i dansk landbrug. Alligevel er det mantraet for Danmarks Naturfredningsforening og deres allierede i de røde partier: Begræns landbruget.

Men, det nytter intet. Sløjfede forurenede vandboringer skyldes langt størstedelen brugen af BAM. Det er et totalukrudtsmiddel, der f.eks. blev anvendt på: vandværksgrunde, jernbaneområder, vejområder, ved offentlige bygninger (skoler, hospitaler, idræts-anlæg, parker mv.), udenoms arealer ved boligforeninger, landbrug og enfamiliehuse, kirkegårde, planteskoler, plantager mv. Men ikke på dyrkede danske landbrugsarealer!

Og i øvrigt lukkes vandboringer ikke fordi, der er en sundhedsfare. Grænseværdierne for pesticider i drikkevand er ikke sat ud fra en sundhedsbetragtning. Det er sat ud fra, hvad det er muligt at måle. Så selvom drikkevand er på eller endda langt over grænseværdien, er det fuldstændig uskadeligt at drikke det. Det er en politisk sat grænse som intet har med sundhed at gøre.

Pseudopolitiske indgreb

Der må altså ligge en anden dagsorden på bordet når Danmarks Naturfredningsforening i alliance med Folketingets røde partier nu igen har fløjtet til kamp for at begrænse landbrugets arealer.

Alliancen håber vel desværre på at regeringen vil foretage flere og endnu større pseudopolitiske indgreb i de i forvejen udskældte fødevareproducerende erhvervs eksistensgrundlag.

Udtagning af landbrugsjord, eller omstilling til økologi, hjælper bare ikke på drikkevandet. Hverken nu eller fremover. Det er tom retorik. Intensiveret, ressourceoptimeret landbrug optager de facto flere næringsstoffer og CO2 end økologien – samtidig med at det efterlader mulighed til større arealer til biodiversitet.

Det er ude på landet, det rene drikkevand findes. Vi politikere på Christiansborg skal lade landbruget fortsætte med at dyrke gode sikre fødevarer og samtidigt lade landbruget være med til at passe på det danske drikkevand.

Så er der også rent dansk drikkevand til de nuværende og til de kommende generationer i Danmark.

(Indlægget har også været bragt på Nye Borgerliges hjemmeside. Skribenten har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).