Bæredygtigt Landbrug: Manglende faglighed i landbrugsforhandlinger

En landbrugsaftale – som den tegner lige nu – vil forringe dansk landbrugs konkurrenceevne og udflytte arbejdspladser

gødning

De igangværende landbrugsforhandlinger på Christiansborg lider under mangel på viden om landbrug og klima.

Sådan lyder det fra Bæredygtigt Landbrug. Foreningens formand Peter Kiær advarer om, at en aftale – som den tegner lige nu – vil være decideret ødelæggende for dansk landbrug.

”Der er intet som helst fagligt grundlag for de beslutninger, der nu opfordres til, slet ikke når det gælder ambitionen om bindende reduktionsmål. Det værste er nærmest, at man lægger op til at sætte alle disse ting i værk med bemærkninger om, at det ikke skal koste arbejdspladser. Men man kan ikke forringe konkurrenceevnen på den måde uden et betydeligt tab for beskæftigelsen i landbruget og relaterede erhverv”, siger Peter Kiær.

Nej tak til nyttesløse tiltag på dyrkningsfladen

Bæredygtigt Landbrugs formand hæfter sig udover de bindende reduktionsmål bl.a. ved begge politiske fløjes ambitioner om at udtage og vådlægge adskillige tusind hektar lavbundsjord – trods usikre estimater for udledning af drivhusgasser og selv om der næppe er basis for udtagning af mere end 20.000-30.000 hektar jord.

Derudover foreslår regeringen fortsat nyttesløse og for landbruget ekstremt dyre tiltag på dyrkningsfladen i forhold til at ville fjerne kvælstof.

Ligesom spildevandsindsatsen ifølge Peter Kiær bør prioriteres langt mere, end der er lagt op til.

Desuden appellerer han til, at politikerne bruger muslingeopdræt som et kollektivt virkemiddel til at rense fjordene for fosfor og kvælstof.

Det handler ikke (kun) om penge

”Det vil også være en kæmpe skuffelse, hvis der ikke er tilstrækkeligt med nye penge med i aftalen, da man jo er nødt til at kompensere både dygtige og flittige landmænd for de restriktioner og ekspropriationer, man angriber dem med – og i øvrigt bør tilføre midler til forskning og udvikling fremfor afvikling. Det her handler dog om meget mere end kroner og øre – men derimod om, hvorvidt man med henblik på både Danmark og en verden med behov for flere fødevarer virkelig vil stække og svække et af klodens i forvejen mest miljø- og klimavenlige landbrug”, siger Peter Kiær.

(Ovenstående er også udsendt som pressemeddelelse).

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top