Dansk landbrug har enorm betydning

Landbrugets betydning for sammenhængskraften især på landet kan ikke overvurderes, og dertil kommer de tørre tal - skriver et af BL's bestyrelsesmedlemmer

klaus-aage

Af Klaus Aage Bengtson, økolog og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Holtetvej 91, 9370 Hals

I forbindelse med de igangværende landbrugsforhandlinger lyder det fra kritikere af landbruget, at erhvervet jo alligevel kun fylder meget lidt af landets samlede produktion.

Nu kan man jo mene, at en produktion til en værdi af 122 milliarder kr. er meget lidt – men det essentielle må vel være, hvad produktionen og eksporten skaber af arbejdspladser samt betyder for landets indtjening.

Fødevareklyngens nettovalutaindtjening løber op i ikke færre end 95 milliarder kr. årligt. Og det var milliarder, ikke millioner… For udlandet har nemlig forstået, hvordan vi her til lands producerer både velsmagende, sikre samt miljø- og klimavenlige fødevarer.

Læg dertil de langt over 100.000 mennesker, som er direkte eller indirekte beskæftiget i primærlandbruget og dertilhørende forarbejdningssektorer. Landbrugets betydning for sammenhængskraften især på landet kan ikke overvurderes.

Tænk på det, kære politikere, inden I beslutter jeg for at stække, svække og ødelægge dansk landbrug med tiltag, der skader både den nationale økonomi og beskæftigelse samt for den sags skyld det globale klima.

(Indlægget har også været bragt som læserbrev i diverse dagblade samt i landbrugspressen).

Scroll to Top