Ingen sanktioner overfor rensningsanlæg

Det er omkostningsfrit for rensningsanlæg at overtræde reglerne med den nuværende administration

urenset-spildevand

Rensningsanlæg får ligesom landmænd kontrolbesøg fra Miljøstyrelsen, men disse besøg er varslede. Findes udledninger uden tilladelser, indskærpes det, at disse skal lovliggøres snarest muligt, men så sker der ofte ikke mere. Sanktionerne udebliver, selv når det er fastslået, at der er tale om ulovlige udledninger med urenset spildevand, der beviseligt har haft konsekvenser for vandmiljøet,  skriver Maskinbladet. 

Miljøminister Lea Wermelin har ellers lovet – så sent som på et samråd den 15. oktober, at hun har sat hårdt ind for at ”Spildevandshåndteringen bliver så god som muligt.”

Kommunerne er forpligtet til at indberette eventuelle overløb til PULS-databasen, og ministeren forsikrede på samrådet, at langt de fleste kommuner indberetter langt de fleste overløb. Men som Bæredygtigt Landbrug gang på gang har påvist, har langt fra alle kommuner hverken styr på udledninger eller tilladelser. Du kan læse mere om en konkret sag fra Herning og om samrådet den 15. oktober i Maskinbladet HER.

I artiklen påpeger vores æresmedlem Knud Jeppesen også, at der ikke er sket spor med spildevandsudledningerne de sidste 22-24 år, mens landbruget har halveret kvælstofudledningen. Rensekravene til spildevand er ikke ændret siden 1987, påpeger vores æresmedlem og fortæller at rensekrav i både Sverige og Tyskland er tre gange så stramme til fosfor som i Danmark. 

Knud Jeppesen har flere gange påpeget, at der sker udledning af millioner kubikmeter urenset spildevand, som ikke er registreret nogen steder.

Der er stof til spørgsmål i den igangværende kommunalvalgkamp. Spildevand skal højt op på kommunalpolitikernes dagsorden, påpeger han. 

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top